Legal PL

Polityka prywatności

11.05.2018

Spark Networks® USA, LLC opracowało niniejszą politykę prywatności („Politykę prywatności”) w ramach naszego zobowiązania do informowania użytkowników o tym, jakie informacje na ich temat są gromadzone oraz przetwarzane.

Poniższa treść wyjaśnia obowiązujące u nas procedury związane z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dla niniejszej strony internetowej https://www.christianmingle.pl. W przypadku pytań o naszą politykę prywatności, prosimy o kontakt.

Opis

W ramach działania naszych Stron internetowych gromadzimy, przechowujemy, przetwarzamy i ujawniamy informacje na Państwa temat. Akceptując niniejszą Politykę prywatności oraz Warunki korzystania z usług, wyrażacie Państwo zgodę na zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i ujawnianie informacji osobowych oraz inne czynności opisane w niniejszej Polityce prywatności. Niniejsza Polityka prywatności jest włączona w i zgodna z warunkami ChristianMingle Polska.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich stron Christian Mingle Polska (w tym wersji mobilnych i internetowych), usług internetowych oraz aplikacji mobilnych związanych ze stronami internetowymi Christian Mingle Polska (pojedynczo „Strona”, a łącznie „Strony”), niezależnie od metody dostępu lub korzystania ze Stron, za pomocą komputerów osobistych, urządzeń mobilnych lub w inny sposób. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje danych zbieranych przez nas bez łączenia się z internetem (offline) lub w inny sposób spoza naszych Stron internetowych (jeżeli poniżej nie stwierdzono inaczej).

W pewnym zakresie informujemy Państwa na naszych Stronach internetowych o innych lub dodatkowych politykach prywatności i praktykach (tj. w miejscu pobrania), a gromadzenie i przetwarzanie tych danych regulują dodatkowe warunki.

Polityka prywatności.

 1. Rodzaje zbieranych przez nas informacji

(a) Informacje otrzymywane od Państwa

Z uwagi na korzystanie z jednej lub kilku naszych Stron internetowych, my oraz nasi usługodawcy zewnętrzni możemy zażądać od Państwa podania nam pewnych rodzajów informacji, na przykład: (1) informacji osobowych, czyli takich, które identyfikują Państwa, na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów, numer karty kredytowej i adres domowy („Informacje osobowe”); i (2) danych demograficznych, w tym informacji dla Państwa profilu randkowego, czyli płci, wieku oraz innych informacji niepozwalających na bezpośrednią identyfikację i kontakt z Państwem („Dane demograficzne”). Takie informacje mogą być gromadzone w różny sposób i w różnych miejscach na naszych Stronach internetowych, w tym przy zakładaniu konta na Stronie internetowej i profilu randkowym, poprzez formularze „kontakt” lub inne formy kontaktu z naszymi Stronami internetowymi. W pewnym zakresie Dane demograficzne są łączone z Informacjami osobowymi, gromadzonymi przez nas bezpośrednio poprzez Strony internetowe, a w ramach niniejszej Polityki prywatności dane te łączne traktujemy jako Informacje osobowe.

(b) Informacje gromadzone i przechowywane przy wejściu i korzystaniu z naszych Stron internetowych

Poza Informacjami osobowymi i innymi wprowadzanymi przez Państwa poprzez nasze Strony internetowe, my oraz nasi usługodawcy zewnętrzni możemy wykorzystywać różne rozwiązania technologiczne, które automatycznie (lub biernie) przechowują i/lub gromadzą pewne informacje podczas każdej wizyty lub interakcji z naszymi Stronami („Informacje na temat użytkowania”). Informacje na temat użytkowania mogą być przechowywane lub dostępne za pomocą różnych technologii do pobrania na Państwa komputer osobisty, przeglądarkę, laptop, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenie („Urządzenie”) podczas wizyty lub w czasie interakcji z naszymi Stronami internetowymi. W pewnym zakresie Informacje na temat użytkowania są łączone z Informacjami osobowymi, gromadzonymi przez nas bezpośrednio poprzez nasze Strony internetowe i traktujemy je jako Informacje osobowe.

Informacje na temat użytkowania mogą zawierać:

 • adres IP, numer UDID lub inny unikatowy identyfikator (łącznie, „Identyfikatory urządzenia”). Identyfikator urządzenia jest automatycznie przypisany do Państwa urządzenia w celu dostępu do Stron internetowych, a nasze komputery identyfikują Urządzenie za pomocą Identyfikatora urządzenia;
 • funkcjonalność Urządzenia (w tym przeglądarka, system operacyjny, sprzęt, informacje o sieci komórkowej);
 • adres URL, który przekierował Państwa do naszych Stron internetowych;
 • obszary naszych Stron internetowych, które Państwo odwiedzacie oraz aktywność, w tym zapamiętywanie danych i preferencji;
 • lokalizacja Państwa Urządzenia, która może zawierać nazwę ulicy, miasto i państwo. Należy zwrócić uwagę, że gdy Urządzenie dostarcza nam informacji o lokalizacji, to zalicza się je do Informacji osobowych;
 • charakterystyka Urządzenia;
 • niektóre inne dane Urządzenia, między innymi porę dnia.

Poza Identyfikatorem urządzenia oraz dokładną lokalizacją Urządzenia, Dane demograficzne i Informacje na temat użytkowania są łącznie określane mianem „Informacji nieosobowych”, z wyjątkiem przypadków łączonych z Informacjami osobowymi.

W czasie wizyt oraz podczas interakcji z naszymi Stronami internetowymi, Spark Networks oraz usługodawcy zewnętrzni mogą również gromadzić inne Informacje nieosobowe (na przykład katalog odwiedzanych stron). Takie Informacje nieosobowe są najczęściej gromadzone poprzez Strony internetowe za pomocą różnych metod i technologii do przechowywania lub gromadzenia informacji („Technologii śledzenia”). Technologie śledzenia mogą ustawiać, zmieniać, przekształcać lub modyfikować ustawienia lub konfiguracje na Państwa Urządzeniu. Niektóre Technologie śledzenia posiadają, między innymi, poniższe (i kolejne później rozwinięte technologie i metody):

 • Pliki Cookies.Cookie (ciasteczko) to plik danych, znajdujący się na Państwa Urządzeniu w czasie wizyt na Stronach internetowych. Cookie dostarcza unikalny, losowo wybrany numer ID, który umożliwia Stronom internetowym łatwe rozpoznanie każdego użytkownika przy kolejnych wizytach. Na przykład, cookie może zawierać preferencje, wybrane przez Państwa podczas poprzedniej wizyty. Umożliwia to sprawniejsze przeglądanie w czasie kolejnych wizyt, dzięki wykorzystaniu Państwa preferencji do dostosowania treści i/lub układu naszych Stron internetowych. Cookies są również pomocne przy wyborze informacji zorientowanych na Państwa zainteresowania. Informacje przetwarzane są w celu ustalenia danych demograficznych, zainteresowań i zachowania naszych członków, a także do lepszego zrozumienia oraz służenia Państwu i naszej społeczności. Informacje mogą zawierać adres URL strony, którą odwiedzili Państwo wcześniej (niezależnie od tego, czy miało to miejsce na naszej Stronie internetowej czy też nie), adres URL kolejnej wybranej przez Państwa strony (niezależnie od tego, czy adres URL znajduje się na naszej Stronie internetowej czy też nie), nazwę przeglądarki oraz adres protokołu internetowego („IP”). Wykorzystujemy również cookies do przechowywania zaszyfrowanego id/hasła użytkownika w celu wsparcia opcji „zapamiętaj mnie”, dzięki czemu nie ma potrzeby ponownego logowania się podczas kolejnej wizyty na Stronach internetowych. Większość plików cookies to „cookies sesyjne”, co oznacza, że są one automatycznie usuwane z Państwa twardego dysku po zakończeniu sesji. My oraz sprzedawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystamy łącznie z własnych cookies (takich jak cookie Google Analytics) oraz plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu obliczenia odsłon, korzystania z innych usług reklamowych oraz interakcji z tymi odsłonami oraz usługami reklamowymi w odniesieniu do wizyt na naszych Stronach internetowych. Prosimy o naciśnięcie tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób zrezygnować („opt out”) z wykorzystania przez Google plików cookies Google analytics:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 • Sygnały nawigacyjne (Web Beacons).Niewielkie elementy graficzne lub inne kody programowania sieciowego (znane również jako „czysty gif” (clear gif) lub „jednopikselowy gif” (one-pixel gif)) mogą znajdować się na naszych Stronach internetowych i w wiadomościach. Sygnały nawigacyjne nie muszą być widoczne, ale każdy obraz elektroniczny lub inny kod programowania sieciowego na stronie lub wiadomości e-mailowej może służyć jako web beacon. Sygnały nawigacyjne lub podobne technologie mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym, między innymi, do obliczania liczby odwiedzających Strony internetowe, monitorowania nawigacji użytkowników na Stronach internetowych, ustalania tego, które z wysłanych wiadomości e-mailowych zostały otworzone, czy też ustalenia, z jakich odnośników użyto do przeglądu stron.
 • Wbudowane skrypty (Embedded Scripts).Wbudowany skrypt to kod programowania zaprojektowany w celu gromadzenia informacji na temat interakcji ze Stronami internetowymi, takimi jak odnośniki, na które się klika. Kod jest tymczasowo pobierany na Urządzenie z naszego serwera sieciowego lub innego i jest aktywny tylko w czasie, gdy są Państwo połączeni z naszymi Stronami internetowymi, a następnie dezaktywowany lub usuwany.
 • Technologia Browser Fingerprinting.Gromadzenie oraz analiza informacji z Urządzenia, takich jak, między innymi, system operacyjny, wtyczki, czcionki systemu i inne dane dla celów identyfikacji.
 • Nagłówki ETag.Cecha zapisywana w pamięci podręcznej przeglądarek. Ukryty identyfikator przydzielony przez serwer sieciowy do konkretnej wersji źródła w adresie URL. Jeżeli treść źródła w URL zmienia się, to przydzielony zostaje inny ETag. ETagi wykorzystane w ten sposób tworzą Identyfikator urządzenia. Śledzenie ETagów pozwala na generowanie unikalnych wartości śledzenia, nawet wtedy, gdy zablokowane są HTTP, Flash i/lub HTML5 cookies.
 • Technologie rozpoznawania.Technologie, w tym zastosowanie statystycznego prawdopodobieństwa do ustalania danych, starających się rozpoznać lub z góry określić użytkownika i urządzenie (tj., gdy użytkownik wielu urządzeń jest ten sam).

Technologie śledzenia wykorzystywane są dla wielu celów, w tym:

 • Ściśle niezbędne.Wykorzystujemy pliki cookies oraz inne Technologie śledzenia, które uważamy za ściśle niezbędne w celu umożliwienia Państwu korzystania i dostępu do naszych Stron internetowych, w tym plików cookies niezbędnych do zapobiegania nieuczciwym działaniom, poprawienia bezpieczeństwa oraz udostępnienia funkcjonalności Strony internetowej.
 • Uzależnione od efektywności działania.Wykorzystujemy pliki cookies oraz inne Technologie śledzenia, które są pomocne do oceny efektywności działania Stron internetowych, w tym w ramach naszych praktyk analitycznych lub w inny sposób w celu poprawy treści, produktów lub usług oferowanych poprzez Strony internetowe.
 • Uzależnione od funkcjonalności.Wykorzystujemy pliki cookies oraz inne Technologie śledzenia, niezbędne do zapewnienia Państwu lepszej funkcjonalności dostępu do Stron internetowych, w tym identyfikacji przy logowaniu się na naszych Stronach internetowych lub zapisywaniu naszych konkretnych preferencji, w tym w warunkach prezentacji treści na naszych Stronach internetowych.
 • Uzależnione od celów.Wykorzystujemy Technologie śledzenia w celu dostarczania treści, w tym reklam, odpowiadających Państwa zainteresowaniom, w oparciu o sposób interakcji z naszymi reklamami lub treścią. Dotyczy to wykorzystania Technologii śledzenia do uzyskania informacji na temat korzyści, które Państwo czerpiecie z dostarczanych reklam i treści. Więcej informacji na ten temat, w tym wyborów rezygnacji (opt out), znajduje się w Rozdziale 4 poniżej.

Zanim zaczniemy wdrażać nasze praktyki odnośnie przechowywania lub gromadzenia informacji, musimy uzyskać Państwa zgodę za pomocą jasnych informacji w naszej Polityce prywatności i Zasadach korzystania z plików cookie oraz dzięki możliwości wyłączenia otrzymywania plików cookies zgodnie z opisem powyżej. Należy zauważyć, że nie posiadamy obowiązku otrzymania Państwa zgody do stosowania praktyk gromadzenia informacji, które są ściśle niezbędne.

W odniesieniu do Stron internetowych, obecnie lub w dalszej fazie rozwoju, możemy korzystać z innych Technologii śledzenia. Ponadto, strony trzecie mogą korzystać z Technologii śledzenia na naszych Stronach internetowych, w tym z gromadzenia informacji na Państwa temat w odniesieniu do aktywności internetowej (online) na przestrzeni czasu oraz poprzez strony podmiotów trzecich lub usługi internetowe. Powyższe Technologie śledzenia znajdują się poza naszą kontrolą i nie jesteśmy za nie odpowiedzialni. Państwa zgoda na potencjalny kontakt z Technologiami śledzenia stron trzecich w związku z wykorzystaniem naszych Stron internetowych, jak określono powyżej oraz akceptacja warunków niniejszej Polityki prywatności nie odnoszą się jednak do Technologii śledzenia lub praktyk stron trzecich.

(c) Informacja w oparciu o lokalizację

Nasze Strony internetowe mogą korzystać z usług w oparciu o lokalizację w celu ustalenia Państwa położenia, dzięki czemu będziemy w stanie je zweryfikować, dostarczyć właściwych treści, dopasować dane i reklamy w oparciu o Państwa położenie, a także przekazać je do naszych dostawców w ramach oferowanych przez nas usług bazując na lokalizacji. Na Państwa Urządzeniu dostępna jest opcja zmiany ustawień odnośnie przekazywania nam takich informacji. Przed ujawnieniem informacji o lokalizacji innym osobom warto wziąć pod uwagę związane z tym ryzyko.

(d) Informacje na Państwa temat przekazywane przez strony trzecie

Możemy otrzymywać informacje od Państwa kontaktów oraz innych podmiotów, korzystających ze Stron internetowych, w trakcie przekazywania treści lub zamieszczania tam informacji. Ponadto, od czasu do czasu możemy uzupełniać informacje, które gromadzimy bezpośrednio od Państwa na naszych Stronach internetowych, danymi uzyskanymi od stron trzecich na różne cele, w tym do poprawy świadczonych przez nas usług, dopasowania treści lub zaoferowania możliwości, które mogą Państwa zainteresować. W pewnym zakresie, łączenie informacji otrzymanych z tych źródeł z Informacjami osobowymi, gromadzonymi na Stronach internetowych, będzie nadal traktowane jako Informacje osobowe i do łączonych informacji zastosowanie będzie miała niniejsza Polityka prywatności, o ile nie ustali się inaczej. W żadnych okolicznościach warunki niniejszej Polityki prywatności nie będą miały zastosowania do informacji na Państwa temat otrzymanych od stron trzecich, nawet w przypadku, gdy wykorzystano naszą technologię do ich zgromadzenia lub ujawnienia.

(e) Interakcje z usługami stron trzecich

Strony internetowe mogą zawierać funkcjonalność, która umożliwia pewne rodzaje interakcji pomiędzy Stronami internetowymi, a stronami lub aplikacjami stron trzecich. Wykorzystanie takiej funkcjonalności może oznaczać udzielenie nam pewnych informacji przez osoby trzecie, w tym Informacji osobowych. Na przykład, podczas rejestracji na Stronie internetowej, istnieje możliwość wybrania opcji lub istnieje wymóg skorzystania z konta Facebookowego lub innego strony trzeciej czy aplikacji w celu rejestracji i zalogowania lub przeprowadzenia transakcji na Stronach internetowych albo innego łączenia kont. Jeżeli taka funkcjonalność będzie przez nas zaproponowana i zdecydują się Państwo na skorzystanie z niej w celu dostępu lub użytkowania naszych Stron internetowych, wówczas strona osoby trzeciej lub aplikacja może przesłać nam Państwa Informacje osobowe. Dodatkowo, poprzez kliknięcie na ikonę mediów społecznościowych (takich jak Facebook, Twitter lub Instagram) na naszych Stronach internetowych, działania te mogą wiązać się z Państwa Informacjami osobowymi, które zostały przez Państwa przekazane powyższym stronom lub aplikacjom, i do których możemy mieć w ten sposób dostęp. W takim przypadku, będą one traktowane jako Informacje osobowe w ramach niniejszej Polityki prywatności, ponieważ dane te są przez nas gromadzone w wyniku tego, że Państwo korzystacie lub wchodzicie w interakcje z naszymi Stronami internetowymi. Ponadto, w celu umożliwienia przesyłania przez Państwa wiadomości ze Stron internetowych, możemy przekazywać poprzez Strony internetowe interfejsy lub odsyłacze do stron trzecich. Przykładowo, możemy korzystać ze stron trzecich do wysyłania e-maili, tweetów lub wiadomości na Facebooku. Powyższe strony trzecie mogą zachować wszelkie wykorzystane lub otrzymane w trakcie takiej komunikacji informacje, a działania te nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Spark Networks nie ma kontroli ani dostępu do Państwa komunikacji, która odbywa się poprzez powyższe strony trzecie. Ponadto, gdy korzystacie Państwo ze stron lub usług osób trzecich, te ostatnie, a nie my, są odpowiedzialne za swoje praktyki. Przez korzystaniem z takich narzędzi stron trzecich na naszych Stronach internetowych należy zapoznać się z odpowiednimi politykami prywatności tych podmiotów.

(f) Funkcje Do Not Track

Strony trzecie rozwijają lub rozwinęły sygnały lub inne mechanizmy do wyrażania wyborów przez konsumentów w odniesieniu do gromadzenia informacji na temat działań w internecie poszczególnych osób na przestrzeni czasu oraz poprzez strony lub inne usługi osób trzecich (np. sygnały do not track przeglądarki). W chwili obecnej nie monitorujemy ani nie podejmujemy żadnych działań w odniesieniu do tych sygnałów ani innych mechanizmów.

(g) Informacje przekazywane przez Państwa stronom trzecim

Istnieje możliwość wysyłania przez Państwa komunikacji z naszych Stron internetowych, na przykład zaproszenia dla znajomego. W takim przypadku, informacje przekazywane przez Państwa (nazwiska, adresy e-mailowe itd.) wykorzystywane są jedynie do umożliwienia komunikacji. Bez otrzymania uprzedniej zgody lub bez wcześniejszego zastrzeżenia, nie będziemy tych informacji wykorzystywać do celów własnych ani marketingowych. Należy pamiętać o tym, że przy korzystaniu z funkcji „wyślij do znajomego” na naszych Stronach internetowych, Państwa informacje kontaktowe, imię i nazwisko lub nazwa użytkownika i wiadomość mogą znajdować się w komunikacji wysłanej do adresata(adresatów). Niektóre z tych narzędzi mogą należeć do stron trzecich oraz stosownych polityk prywatności.

 1. Wykorzystywanie przez nas informacji

Możemy wykorzystać Państwa Informacje osobowe, Dane demograficzne lub Informacje na temat użytkowania, objęte niniejszą Polityką prywatności:

 • w celu umożliwienia korzystania z wielu funkcji na Stronach internetowych, tak aby mogli Państwo utworzyć konto użytkownika i poznać inne osoby poprzez Strony internetowe;
 • do przetwarzania transakcji lub przekazywania informacji, na przykład wysyłania elektronicznych newsletterów, ofert specjalnych, materiałów promocyjnych i marketingowych w imieniu naszym lub stron trzecich, w tym informowania Państwa o nowych produktach, usługach lub zbliżających się wydarzeniach;
 • do ulepszania Stron internetowych, działań marketingowych lub ofert na nich zawartych;
 • w celu dostosowania Państwa doświadczeń na Stronach internetowych lub do przekazywania konkretnych, odpowiednich dla Państwa treści lub reklam, w tym wykorzystania informacji o lokalizacji w celu wyświetlenia ogłoszeń pobliskich firm;
 • do składania zamówień poprzez Strony internetowe;
 • w celu wsparcia klienta;
 • do kontaktu z Państwem odnośnie korzystania ze Stron internetowych oraz, według naszego uznania, dokonywania zmian na Stronach internetowych i w politykach prywatności tych Stron;
 • w celu identyfikacji preferencji co do produktów na Stronach internetowych, dzięki czemu będziecie Państwo informowani o nowych lub dodatkowych produktach, usługach i promocjach;
 • w celu umożliwienia korzystania z wielu funkcji na Stronach internetowych, tak aby mogli Państwo brać udział w internetowych loteriach, konkursach oraz innych promocjach;
 • w celu poprawy ogólnych doświadczeń korzystania ze Stron internetowych;
 • w celu rozwiązywania sporów i problemów oraz realizacji naszych Warunków świadczenia usług;
 • dla celów wewnętrznych firmy; oraz
 • na potrzeby przedstawione w chwili przekazywania przez Państwa informacji lub w inny sposób, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

W przypadku przekazania nam Informacji osobowych lub Danych demograficznych w ramach internetowych podań o pracę lub staż, mogą  one być wykorzystywane w celu umożliwienia nam podejmowania decyzji w takiej sprawie. W ramach procesu rekrutacyjnego możemy gromadzić informacje na temat Państwa wykształcenia, historii zatrudnienia i podobnych spraw. Jeżeli takie Informacje osobowe lub Dane demograficzne są szczególnie chronione, to poprzez wypełnienie formularza o pracę wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie ich przez nas.

 1. Ujawnianie informacji

Informacje nieosobowe, takie jak zbiorcze statystyki użytkownika, mogą być przekazywane stronom trzecim. Identyfikatory urządzenia, wraz z danymi dotyczącymi Państwa oraz wykonywanych działań, mogą być przekazywane stronom trzecim. Ponadto, Informacje osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim, z którymi prowadzimy współpracę marketingową, reklamową lub inną, na potrzeby marketingu bezpośredniego. Poza tym, możemy również przekazywać informacje zgromadzone na Państwa temat, w tym Informacje osobowe, ujawnione w chwili ich przekazania zgodnie z opisem poniżej lub w inny sposób w ramach niniejszej Polityki prywatności. Spark Networks może ujawnić Państwa informacje w następujący sposób:

(a) Stronom trzecim, świadczącym usługi w naszym imieniu. Możemy korzystać ze stron trzecich do świadczenia pewnych usług w naszym imieniu lub Usługi, takiej jak: (i) pomocy w prowadzeniu działalności Strony internetowej, (ii) zarządzaniu bazą danych klientów; (iii) hostingu Stron internetowych; (iv) projektowaniu i/lub funkcjonowaniu Stron internetowych; (v) śledzeniu działalności na Stronach internetowych i analiz; (vi) umożliwieniu przesyłania przez nas ofert specjalnych lub wykonywaniu usług administracyjnych; (vii) przetwarzaniu płatności za transakcje; i (viii)  innym usługom, mającym za zadanie pomoc w maksymalizacji naszego potencjału biznesowego. Powyższe strony trzecie mogą mieć dostęp do informacji o użytkowniku, w tym Identyfikatorów urządzenia oraz Informacji osobowych, do świadczenia usług dla Państwa w naszym imieniu. Analiza stron trzecich oraz inni usługodawcy mogą korzystać oraz mieć dostęp do własnych Technologii śledzenia na Państwa Urządzeniu i w ten sposób gromadzić lub mieć dostęp do informacji na Państwa temat, w tym Informacji osobowych. Za powyższe technologie oraz związaną z nimi działalność nie ponosimy odpowiedzialności.

(b) Loterie, konkursy i promocje. Możemy zaproponować udział w loteriach, konkursach oraz innych promocjach (czyli „Promocji”) poprzez Strony internetowe, co wymaga zarejestrowania się. Poprzez udział w Promocji, wyrażana jest zgoda na stosowanie się do regulaminu Promocji, który może zawierać konkretne informacje na Państwa temat, w tym umożliwienie sponsorowi przeprowadzającemu Promocję  wykorzystania Państwa imienia i nazwiska, głosu i/lub podobieństw reklamowych lub marketingowych związanych z akcją promocyjną. Wybór udziału w Promocji, w związku z jej administracją, może spowodować ujawnienie Informacji osobowych stronom trzecim lub publicznie, w tym w powiązaniu z wyborem zwycięzcy, przekazaniem nagród, oraz zgodnie z obowiązującym prawem lub oficjalnym regulaminem Promocji, na przykład na liście zwycięzców.

(c) Inne podmioty prawne. Liczne dane, w tym Informacje osobowe, przekazujemy do naszych spółek macierzystych i podległych, zobowiązanych do świadczenia Państwu usług internetowych i innych na całym świecie. Powyższe podmioty, posiadając dostęp do Państwa informacji, będą traktowały je w co najmniej taki sam sposób jak informacje, które otrzymują od swoich innych członków. Nasze spółki macierzyste i podległe stosują się do praktyk prywatności dla wszystkich członków, zapewniając co najmniej taką samą ochronę jak niniejszy dokument, w ramach obowiązującego prawa. Istnieje możliwość tego, że Spark Networks i/lub spółki podległe, czy inne kombinacje, połączą się lub zostaną przejęte przez inne podmioty gospodarcze. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, wówczas należy się liczyć z tym, że niektóre lub wszystkie Państwa informacje zostaną przekazane w celu kontynuacji świadczenia usług na Stronach internetowych. W takim przypadku (w odpowiednim zakresie) zostaniecie Państwo o tym zawiadomieni, a my zapewnimy to, że nowy podmiot będzie stosował się do zapisów niniejszej Polityki prywatności, z uwzględnieniem jej ewentualnych nowelizacji. Ponadto, w przypadku ogłoszenia upadłości przez Spark Networks lub złożenia wniosku przez stronę trzecią o ogłoszenie bankructwa, wszelkie aktywa spółki, w tym informacje osobowe i nieosobowe członków mogą zostać sprzedane lub przeniesione, częściowo lub w całości do nowego podmiotu.

(d) Wnioski prawne. Możemy udostępniać, przetwarzać, przechować, przenieść lub ujawnić Państwa informacje (w tym Identyfikatory urządzenia oraz Informacje osobowe) stronom trzecim w ramach stosowania się do obowiązującego prawa, przepisów, wezwań, nakazów administracyjnych lub procesów prawnych, o ile w naszej dobrej wierze jest to zgodne lub wymagane przez prawo. Dlatego Spark Networks współpracuje ze śledztwami organów ścigania oraz innymi trzecimi stronami w zakresie egzekwowania prawa, w tym: praw własności intelektualnej, oszustw oraz innych praw. Możemy (zaś Państwo udzielają nam to tego prawa) ujawnić wszelkie informacje na Państwa temat organom ścigania oraz innym agendom rządowym, o ile uznamy to za konieczne lub właściwe, w związku ze śledztwem w sprawie oszustwa, naruszenia własności intelektualnej lub innej działalności niezgodnej z prawem, czy takiej, która może narazić nas lub Państwa na odpowiedzialność prawną. Ponadto, możemy wykorzystać adresy IP lub inne Identyfikatory urządzenia do ustalenia tożsamości użytkowników, i może się to odbywać we współpracy ze stronami trzecimi, takimi jak właściciele praw autorskich, dostawcy usług internetowych i sieci bezprzewodowych i/lub organy ścigania, w tym ujawnić takie informacje stronom trzecim, według własnego uznania, w ramach obowiązującego prawa. Ujawnienie tych informacji może odbyć się bez uprzedniego zawiadomienia.

(e) Ochrona praw Spark Networks i innych. Możemy udostępniać, przetwarzać, przechować, przenieść lub ujawnić Państwa informacje (w tym Identyfikatory urządzenia oraz Informacje osobowe) stronom trzecim: (i) do ochrony i/lub realizacji Warunków świadczenia usług Stron internetowych [LINK] lub innych polityk odnoszących się do nich, w tym dochodzenia w sprawie możliwego ich naruszenia; (ii) do ochrony bezpieczeństwa, praw, własności lub zabezpieczeń Stron internetowych lub osób trzecich; i/lub (iii) wykrywania, prewencji oraz innych działań w celu zapobiegania oszustwom oraz problemom bezpieczeństwa lub technicznym.

 1. Reklamy a Państwa informacje

Korzystamy ze stron trzecich do wyświetlania reklam w naszym imieniu w internecie oraz korzystamy z ich analiz oraz innych usługodawców do oceny i zapewnienia nam i/lub stronom trzecim informacji na temat wykorzystania Stron internetowych oraz oglądania i prezentacji reklam oraz naszych treści. Ogłoszeniodawcy sieciowi to strony trzecie prezentujące reklamy, które mogą być oparte o dane z Państwa wizyt na Stronach internetowych. Prezentacja reklam stron trzecich umożliwia nam ukierunkowanie ich dla produktów i usług, które mogą Państwa zainteresować. Sieć reklamowa Stron internetowych osób trzecich i usługodawców, reklamodawców, sponsorów i/lub usługi pomiaru ruchu same tworzą i uzyskują dostęp do swoich plików cookies (w tym Flash cookies), sygnałów nawigacyjnych oraz innych Technologii śledzenia na Państwa Urządzeniu i śledzą niektóre Informacje na temat użytkowania w odniesieniu do użytkowników Urządzenia poprzez Identyfikator urządzenia. Powyższe Technologie śledzenia stron trzecich mogą mieć na celu, między innymi: (a) pomoc w dobieraniu reklam, które mogą Państwa zainteresować; (b) zapobieganie wielokrotnemu wyświetlaniu tej samej reklamy; i (c) ocenę użyteczności wyświetlanych Państwu reklam. Subskrybent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że powiązana technologia może mieć dostęp i korzystać z jego Urządzenia, a także zapisywać lub zmieniać ustawienia na Urządzeniu w związku z powiązanymi działaniami. Należy pamiętać o tym, że obrazy (lub jakiekolwiek inne treści) dostarczane przez strony trzecie w związku z ich reklamami lub innymi treściami mogą być sygnałami nawigacyjnymi, które umożliwią stronom trzecim wykonywanie wyżej wymienionych działań.

Zewnętrzni dostawcy mogą również oferować inne usługi, pomocne przy korzystaniu z naszych Stron internetowych. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z tych opcjonalnych usług, informacje ujawni się usługodawcom zewnętrznym i/lub udzielona zostanie im zgodna na gromadzenie informacji, wówczas przetwarzanie przez nich informacji odbywa się zgodnie z własnymi politykami prywatności, jeżeli takowe istnieją.

Gromadzenie oraz ukierunkowanie reklam odbywają się na stronach naszych oraz podmiotów trzecich, które biorą udział w sieci reklamowej, takich jak strony zawierające reklamy dostarczone przez sieć reklamową. Procedura umożliwia nam również śledzenie skuteczności naszych działań marketingowych. Niektórzy z reklamodawców-stron trzecich, z których usług korzystamy, posiadają własne opracowania polityki prywatności, gdzie istnieje opcja rezygnacji z gromadzenia z informacji, zgodnie z powyższymi zapisami. Polityka prywatności reklamodawców-stron trzecich, analiza oraz nazwy usługodawców, z którymi współpracujemy, gdy korzystacie Państwo z naszych usług, znajdują się pod poniższymi adresami URL:

https://www.pepperjam.com/legal
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://site.adform.com/privacy-policy/en/
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-bing-ads-privacy-policy
https://www.drawbridge.com/privacy
http://dstillery.com/privacy-policy/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.tapad.com/privacy-policy
http://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy
https://www.turn.com/trust/privacy-guidelines
https://admin.yieldmo.com/static/docs/privacy_policy.html
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.maropost.com/privacy-policy/
https://siftscience.com/service-privacy
http://www.besedo.com/privacy-policy/
https://www.appboy.com/legal/
https://segment.com/docs/legal/privacy/
https://stripe.com/us/privacy/
https://raygun.com/privacy
https://www.kount.com/legal/privacy-policy
http://www.zayo.com/privacy/
http://www.leverinteractive.com/privacy/
http://www.incontact.com/call-center-software-company/legal/privacy-policy
https://www.vantiv.com/privacy-policy
http://www.elitesingles.com/privacy

Nie naruszając odmiennych postanowień niniejszej Polityki prywatności, w sytuacji, gdy odwiedzane są nasze Strony internetowe, reklamodawca-strona trzecia (lub jego partnerzy) mogą umieścić Technologie śledzenia na Państwa Urządzeniu. Zastosowanie ich umożliwia lepsze dopasowanie reklam, treści lub usług. W celu uruchomienia Technologii śledzenia, możemy przekazywać zaszyfrowany lub „mieszany” (nieczytelny dla człowieka) identyfikator odpowiedniego adresu e-mailowego do naszego partnera reklam sieciowych, który może umieścić Technologię śledzenia na Państwa komputerze. Technologie śledzenia stron trzecich nie podlegają naszej kontroli, nawet gdy korzystają z naszych technologii do przechowywania lub gromadzenia danych. Oświadczenia dotyczące naszych praktyk nie odnoszą się do metod gromadzenia informacji przez reklamodawców-strony trzecie i innych ani przetwarzania zgromadzonych przez nich informacji. Współpracujemy jednak ze stronami trzecimi w celu udostępniania Państwu informacji na temat ich praktyk i wszelkich możliwości dokonywania wyboru. Odpowiednie warunki świadczenia usług przez strony trzecie, polityka prywatności, pozwolenia, zawiadomienia oraz wybory należy ocenić pod względem praktyk gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji. Nie składamy żadnych oświadczeń w odniesieniu do polityki lub praktyk reklamodawców-stron trzecich, sieci reklamowych, wymiany danych reklamowych ani powiązanych z nimi stron trzecich. Ponadto, możemy korzystać z różnych spółek do świadczenia usług reklamowych na naszych Stronach internetowych, dlatego polecamy odwiedzenie http://www.networkadvertising.org/choices,   gdzie znajdują się informacje na temat praktyk stosowanych przez członków organizacji Network Advertising Initiative („NAI”) oraz Państwa możliwości wyboru w odniesieniu do informacji, przetwarzanych przez te spółki, w tym procedury rezygnacji („opt-out”) dla członków NAI.

Istnieje również możliwość rezygnacji z otrzymywania reklam behawioralnych poprzez odwiedzenie witryny organizacji Digital Advertising Alliance („DAA”) pod adresem http://www.aboutads.info/choices/. Podobne ograniczenia dotyczą również rezygnacji w DAA. Nie ponosimy odpowiedzialności za skuteczność lub zgodność z opcjami rezygnacji stron trzecich.

Odwiedzając lub korzystając ze Stron internetowych uzyskuje się dostęp do funkcji oraz aplikacji stron trzecich, które mogą korzystać z Technologii śledzenia w celu poprawienia wygody użytkowania oraz zapewnienia Państwu usług i treści. Należy do nich technologia Flash cookie w aplikacji Adobe Flash Player, która jest narzędziem sieciowym, pozwalającym na szybki rozwój dynamicznej zawartości. Adobe Flash cookies wykorzystywane są w niektórych sytuacjach, gdy korzystamy z Flash w celu dostarczenia treści, takich jak klipy wideo lub animacje, a także do zapamiętywania ustawień, preferencji i sposobów użycia. Są podobne do plików cookie przeglądarki (jak wyjaśniono wcześniej), ale kontrola nad nimi odbywa się za pomocą innego interfejsu niż ten dostarczany przez przeglądarkę internetową. Dostęp do narzędzi zarządzania Flash można uzyskać bezpośrednio z witryny Adobe pod adresem http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.html. Należy pamiętać o tym, że rezygnacja ze wszystkich lub niektórych plików cookies może uniemożliwić dostęp do usług lub funkcji Stron internetowych lub tych wymagających zalogowania się.

 1. Informacje ujawniane publicznie lub innym

(a) Treści użytkownika oraz informacje publiczne. Strony internetowe umożliwiają przesyłanie pomysłów, zdjęć, profili użytkowników, pism, muzyki, wideo, nagrań dźwiękowych, grafiki komputerowej, obrazów, danych, pytań, komentarzy, sugestii lub innych treści, w tym Informacji osobowych (łącznie „Treści użytkownika”). My lub inne podmioty możemy przechowywać, wyświetlać, powielać, publikować, rozpowszechniać lub w inny sposób wykorzystywać Treści użytkownika online lub offline w jakimkolwiek medium lub formacie (obecnie istniejącym lub dalej rozwijanym), które mogą, ale nie muszą dotyczyć Państwa. Inne podmioty mogą mieć dostęp do Treści użytkownika i posiadać możliwość udostępniania jej stronom trzecim. Dlatego należy dokładnie zastanowić się nad tym, jakie informacje udostępnia się, w tym Informacje osobowe, w związku z Treściami użytkownika. Należy pamiętać, że Spark Networks nie kontroluje, kto ma dostęp do informacji podanych do wiadomości publicznej, i nie jest w stanie zapewnić tego, że strony, które mają dostęp do takich publicznie dostępnych informacji, uszanują Państwa prywatność lub będą ją chronić. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek treści lub informacji ujawnianych publicznie na Stronach internetowych ani jak przetwarzane są informacje przekazywane przez Państwa innym poprzez Strony internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek Treści użytkownika ujawnianych lub otrzymywanych od stron trzecich za pośrednictwem Stron internetowych.

(b) Imię, nazwisko i podobieństwo. Możemy również publikować Państwa imię i nazwisko, głos, podobieństwo oraz inne dane osobowe, które są częścią Treści użytkownika, w całości lub dowolną ich część w celach reklamowych, marketingowych, reklamowych i promocyjnych. Aby zapoznać się z pełnymi warunkami korzystania z Treściami użytkownika przesyłanymi do Stron internetowych, należy zapoznać się z naszymi Warunkami korzystania z usług.

 1. Wykorzystywanie informacji o innych członkach

Członek ma dostęp do numerów identyfikacyjnych i/lub nazw użytkownika innych członków, a poprzez regularne korzystanie z usług można również uzyskać dostęp do innych informacji kontaktowych. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności oznacza wyrażenie zgody, z poszanowaniem Informacji osobowych otrzymanych poprzez Strony internetowe, na to, że Spark Network niniejszym udziela licencji na wykorzystanie tych informacji jedynie do: (a) komunikacji odnoszącej się do Spark Networks, do której nie zalicza się niezamówionych wiadomości handlowych, i (b) innych potrzeb, na które członek wyraźnie zgodzi się po ich pełnym ujawnieniu. W każdym przypadku, należy umożliwić członkom usunięcie się z Państwa bazy danych. Ponadto, w żadnych okolicznościach, poza uwzględnionymi w niniejszej Polityce prywatności, nie wolno ujawniać Informacji osobowych o innych członkach stronom trzecim, bez naszej zgody oraz członka, po należytym ujawnieniu. Spark Networks oraz nasi członkowie nie akceptują tzw. spamu (niechcianej korespondencji). Zatem, bez ograniczeń dla powyższego, nie udzielamy pozwolenia na dodanie członka Spark Networks do Państwa listy mailingowej (poczta elektroniczna i tradycyjna) bez ich wyraźnej zgody, po należytym ujawnieniu. W celu zgłoszenia spamu od innych członków Spark Networks prosimy o Kontakt.

 1. Profil użytkownika

Strona z profilem użytkownika może być ustawiona domyślnie do wyświetlania informacji, takich jak nazwa użytkownika, zdjęcia, lokalizacja (miasto/region/kraj) oraz informacji opcjonalnych, dodawanych przez użytkownika, na przykład upodobań, zainteresowań itp. Jesteśmy w stanie udostępnić użytkownikom raport na temat innych użytkowników, którzy odwiedzili stronę profilową, dzięki czemu mogą oni obejrzeć strony profilowe tych osób. Informacje profilowe są przez nas głównie wykorzystywane do zaprezentowania zwrotnego i edycji przez Państwa  po wejściu na Strony internetowe, a także do przedstawiania innym upoważnionym osobom na Stronach internetowych. W niektórych przypadkach (np. komentarze na Państwa stronie), inni użytkownicy Stron internetowych mogą uzupełniać Państwa dane. Możemy udostępnić użytkownikowi opcję zarządzania swoim profilem publicznym oraz korzystania z ustawień preferencji profilu, co wyjaśniono w części Preferencje profilu, których funkcje co jakiś czas podlegają zmianom, dlatego należy regularnie je odwiedzać, aby upewnić się, że odzwierciedlają one aktualne preferencje. Ponadto, zalecamy niepublikowanie na profilu informacji i treści, których nie chcecie Państwo upubliczniać. Zmiana opcji ustawień nie musi od razu oznaczać zmian w ustawieniach, które podlegają naszym harmonogramom operacyjnym i konserwatorskim. Użytkownicy powinny starannie przemyśleć wykorzystanie tych ustawień celem poprawy opcji wyświetlania informacji oraz upewnienia się, że wszystkie ustawienia są właściwe i działają poprawnie. Niezależnie od dostępu do ustawień preferencji profilu, należy pamiętać o tym, że są one zaprojektowane wyłącznie dla wygody użytkownika, nie uwzględniają systemów ochrony danych i mogą zawierać błędy. Ponadto, inni użytkownicy posiadający dostęp mogą udostępnić ponownie lub w inny sposób upublicznić informacje lub treści na Państwa temat. W związku z tym, przy udostępnianiu informacji lub treści na Państwa profilu należy kierować się dyskrecją i zdrowym rozsądkiem.

 1. Kontrola hasła

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania dotyczące informacji do logowania się i hasła, w tym opłat. Z tego powodu, nie zaleca się ujawniania hasła ani informacji do logowania się na Spark Networks żadnym stronom trzecim. Użytkownik, który ujawni te dane stronom trzecim jest odpowiedzialny za wszystkie działania dotyczące informacji do logowania się i hasła, i z tego powodu należy zapoznać się z polityką prywatności każdej strony trzeciej. W przypadku utraty kontroli nad hasłem można utracić kontrolę nad własnymi Informacjami osobowymi i przez to narazić się na podlegające prawu działania wykonywane w Państwa imieniu. Dlatego, w przypadku jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa hasła należy natychmiast je zmienić.

 1. Informacje zbierane bezpośrednio przez strony trzecie

Za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązują wyraźnie zapisy niniejszej Polityki prywatności, niniejszy dokument dotyczy tylko przetwarzania i ujawniania informacji gromadzonych od Państwa. Zakres, do którego ujawnione są informacje innym stronom, niezależnie od tego, czy znajdują się one na naszych Stronach internetowych lub innych miejscach w internecie, do ich przetwarzania lub ujawniania mogą obowiązywać inne przepisy. Zakres, do którego korzystamy z reklamodawców-stron trzecich, przestrzegają oni własnych polityk prywatności. Spark Networks nie posiada kontroli nad polityką prywatności stron trzecich, dlatego należy się z nimi zapoznać przez ujawnieniem Informacji osobowych.

Powiadomienia mobilne. Po wybraniu na Stronie internetowej opcji otrzymywania powiadomień mobilnych, wymaga się wyrażenie zgody na dodatkowe warunki korzystania z tych usług, które mogą podlegać opłacie przez nas lub przez operatora sieci bezprzewodowej.  

 1. Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Państwa Informacji osobowych jest dla nas bardzo ważne. Spark Networks korzysta z ogólnie przyjętych, uzasadnionych rynkowo zabezpieczeń, w tym zapór (firewall) i systemów bezpiecznego dostępu do internetu (Secure Socket Layers), które mają za zadanie ochronę i zabezpieczenie Informacji osobowych. Żadna transmisja danych przez internet, sieć komórkową, transmisję bezprzewodową lub elektroniczne przechowywanie informacji nie dają 100% gwarancji bezpieczeństwa. Zwraca się uwagę na fakt, że nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa wszelkim przekazywanym nam informacjom, dlatego korzystanie z naszych Stron internetowych oraz przekazywanie nam informacji odbywa się na Państwa własne ryzyko.

 1. Zmiana lub usunięcie informacji

Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawność przekazywanych nam informacji, takich jak informacje kontaktowe podane w ramach rejestracji. W przypadku dokonania oceny, poprawienia, aktualizacji lub usunięcia Informacji osobowych, można tego dokonać poprzez zalogowanie się na swoje konto i wprowadzenie poprawki, aktualizację, lub w niektórych przypadkach usunięcie takiej informacji. Należy zauważyć, że gdy usunie się wymagane informacje (oznaczone gwiazdką), usługi na Stronach internetowych mogą, częściowo lub w całości, przestać funkcjonować. Użytkownik posiada możliwość zamknięcia konta. W przypadku wybrania opcji usunięcia Informacji osobowych, należy poinformować nas o tym poprzez wysłanie nam wiadomości w zakładce Kontakt na Stronie internetowej.

Jeżeli właściciel konta nie jest w stanie poprawić, zaktualizować lub usunąć informacji w sposób opisany powyżej lub chciałby zaniechać korzystania ze Stron internetowych, to należy skontaktować się ze Spark Networks ze swoim konkretnym żądaniem poprzez zakładkę Kontakt na Stronie internetowej i wysłanie do nas wiadomości. Należy zauważyć, że zgodnie z opisem powyżej, musimy zachować pewne informacje o transakcjach na potrzeby rejestrowo-sprawozdawcze, i bez względu na inne postanowienia, w naszych bazach danych i archiwach mogą pozostać informacje szczątkowe, których nie można usunąć.

Nie ponosimy odpowiedzialności za usunięcie informacji z baz danych stron trzecich, którym już wcześniej zostały one udostępnione. Informacje o użytkowniku będą przechowywane tak długo jak aktywne jest konto lub zgodnie z wymaganiami do świadczenia usług lub w celach rejestrowych, chociaż nie ma takiego obowiązku. Bez względu na inne postanowienia, będziemy przechowywali i przetwarzali Państwa informacje w celach zachowania zgodności z przepisami prawa, rozwiązywania sporów oraz realizacji naszych umów zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeżeli użytkownik nie chce już otrzymywać wysyłanych przez nas elektronicznych newsletterów i/lub e-maili promocyjnych, można skorzystać z opcji pomocnych przy usuwaniu informacji z naszej e-mailowej bazy danych celem rezygnacji z otrzymywania e-maili promocyjnych i newsletterów.

 1. Należy kliknąć na odsyłacz „Zrezygnuj” lub „Aktualizuj preferencje e-mailowe” u dołu wiadomości e-mailowej.
 2. Wysłanie listu na następujący adres z informacją o e-mailach promocyjnych, z których chcielibyście Państwo zrezygnować:

Spark Networks® USA, LLC

3731 W SOUTH JORDAN PARKWAY, SUITE 102-405, SOUTH JORDAN, UT  84009

 1. Odwiedzenie działu Pomoc na Stronach internetowych lub wysłanie e-maila na Kontakt
 2. Wejście na stronę ustawień wiadomości na stronie Państwa konta i zaktualizowanie tam ustawień e-mailowych.
 3. Przekazywanie informacji do Stanów Zjednoczonych

Nasze Strony internetowe obsługiwane są z terenu Stanach Zjednoczonych. Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami Stanów Zjednoczonych, to należy pamiętać o tym, że gromadzone przez nas informacje, w tym Informacje osobowe, są przesyłane, przetwarzane, przechowywane oraz wykorzystywane w Stanach Zjednoczonych. Przepisy ochrony danych w Stanach Zjednoczonych mogą się różnić o tych w kraju Państwa pobytu, a Informacje osobowe mogą podlegać wnioskom o dostęp do informacji z urzędów państwowych, sądów lub organów ścigania w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z obowiązującym tam prawem. Użytkownik, korzystając ze Stron internetowych lub poprzez przekazanie nam informacji, wyraża zgodę na przesyłanie, przetwarzanie, korzystanie, udostępnianie i przechowywanie informacji, w tym Informacji osobowych, w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności.

 1. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Możliwe jest dokonywanie zmian do niniejszej Polityki prywatności na skutek zmian przepisów, technologicznych, naszej działalności, Państwa opinii, naszych starań zmierzających do poprawy jakości usług lub ze względu na potrzebę odpowiedniego odzwierciedlenia gromadzonych przez nas danych oraz praktyki ujawniania ich. Jeżeli postanowimy zmienić naszą Politykę prywatności, to zostaną one opisane w samym dokumencie wraz ze stosowną informacją na stronie głównej oraz w innych miejscach, które uznamy za stosowne. Jeżeli zmianie ulegnie sposób przetwarzania przez nas Informacji osobowych, to udzielimy informacji o wszelkich istotnych zmianach w sposobie traktowania ich poprzez wysłanie zawiadomienia pocztą elektroniczną lub poprzez umieszczenie widocznej informacji na naszych Stronach internetowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w dowolnym momencie w niniejszej Polityce prywatności, dlatego prosimy o częste sprawdzanie jej. Wszelkie informacje zgromadzone po aktualizacji Polityki prywatności mogą podlegać jej nowelizacji; pod warunkiem jednak, że Informacje osobowe zgromadzone w ramach poprzedniej wersji Polityki prywatności nie będą wykorzystywane w inny sposób niż ten zgodny z wersją Polityki prywatności obowiązującej w chwili zgromadzenia danych, o ile nie wyrazi się innej zgody.

 

Regulamin

 

1           WSTĘP

1.1           Niniejsze Warunki są umową pomiędzy Spark Networks® USA, LLC (the „Spółka”, “Spark”, “my,” „nas,” lub „nam”) a Państwem („Subskrybent”, „Subskrybenta”, „Subskrybentowi”, „Państwo,” „Państwu,” lub „Państwem”).

1.2           Jesteśmy dumni mogąc zaoferować internetowe usługi dla osób samotnych w celu poznania się.

1.3           Niniejsze Warunki, wraz z naszą Polityką prywatności, stanowią prawnie wiążącą Umowę pomiędzy nami a Państwem („Umowa”).

1.4           Ponosimy odpowiedzialność za treści zawarte na niniejszej stronie internetowej. Nasze dane to:

Spark Networks USA, LLC
3731 W South Jordan Parkway, Suite 102-405, South Jordan, UT  84009
Dyrektor naczelny: Colleen Birdnow Brown, Kristie Goodgion

1.5           Umowa, z uwzględnieniem jej ewentualnych nowelizacji, dotyczy wszystkich użytkowników naszych Usług.

1.6           Każda osoba, która zostaje Członkiem, otrzymuje dostęp do Usług związanych z Produktami spółki, za które opłaca się Członkostwo. Po spełnieniu określonych warunków, Spółka może, według własnego uznania, udostęnić profil Użytkownikom innych Stron internetowych i Aplikacji, za które nie opłaca się Członkostwa, zarządzanych przez Spółkę.

1.7           Umowa odnosi się również do korzystania ze wszystkich funkcji, widżetów, wtyczek, aplikacji, treści, pobranych plików i/lub innych usług, które:

1.7.1           posiadamy, kontrolujemy i udostępniamy Państwu; lub

1.7.2           również odsyłają do niniejszej Umowy.

1.8           Przypomina się o przestrzeganiu wszystkich obowiązujących praw. Subskrybent zobowiązuje się również do niekorzystania z Usług do celów niezgodnych z prawem, szkodliwych, groźnych, obelżywych, napastliwych, dręczących, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, oszczerczych, szerzących nienawiść na tle rasowym lub etnicznym (lub w inny sposób niedopuszczalnych).

1.9           Naruszenie tych Warunków może spowodować utratę dostępu do naszych Usług.

POPRZEZ ZAWARCIE UMOWY O PŁATNE CZŁONKOSTWO, CZŁONEK OTRZYMUJE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD TEJŻE  UMOWY W CIĄGU 14 (CZTERNASTU) DNI OD MOMENTU UISZCZENIA OPŁATY ZA SUBSKRYPCJĘ DO NASZYCH USŁUG, BEZ STOSOWANIA KAR I BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY.

PRAWO ODSTĄPIENIA WYGASA PO 14 (CZTERNASTU) DNIACH OD PODPISANIA UMOWY.

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z PUNKTEM ‎0 W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI.

 

2           DEFINICJE

2.1           W niniejszych Warunkach:

2.2            „Aplikacje” odnoszą się, indywidualnie i zbiorowo, do wszystkich rodzajów aplikacji mobilnych, komputerowych i sieciowych.

2.3           „Aplikacje komputerowe” to wszystkie aplikacje komputerowe opublikowane przez Spółkę, które mogą być co pewien czas oferowane.

2.4           „Aplikacje mobilne” to aplikacje iOS i Android lub inne dla urządzeń mobilnych/tabletów, opublikowane przez Spółkę, które mogą być co pewien czas oferowane.

2.5           „Aplikacje sieciowe” to wszystkie aplikacje komputerowe opublikowane przez Spółkę, które mogą być co pewien czas oferowane.

2.6            „Członek” to osoba, której Członkostwo zostało uznane przez Spółkę i ma obecnie ważność. Termin „Członek” odnosi się do Członków płacących i niepłacących  opłaty, w zależności od kontekstu.

2.7           „Członkostwo” to uprawnienie do jednej lub więcej Usług, wynikające z bycia Członkiem. Uprawnienia mogą różnić się w zależności od rodzaju Członkostwa (oraz rodzaju Produktu spółki, za który wykupiono Członkostwo).

2.8           „Gość” to każda osoba przeglądająca Usługi.

2.9            „Polityka prywatności” to polityka prywatności dostępna na https://about.christianmingle.com/pl/legal-pl/#privacy, która wraz z Warunkami stanowi Umowę pomiędzy Państwem a Spółką.

2.10       „Strony internetowe” to, indywidualnie i zbiorowo, wszystkie strony internetowe zarządzane przez Spółkę.

2.11       „Usługi” to wszystkie usługi dostarczane przez Spółkę w dowolnej formie (w tym, między innymi, Strony internetowe, Aplikacje lub inne technologie).

2.12       „Użytkownik” to każdy Członek i/lub Gość.

2.13       „Warunki” to warunki, które, wraz z Polityką prywatności, stanowią Umowę pomiędzy Państwem a Spółką, wraz ze zmianami dokonywami przez Spółkę w dowolnym czasie i opublikowanymi na Stronach internetowych.

2.14        W zależności od kontekstu, pojęcia występujące w liczbie pojedynczej obejmują również liczbę mnogą i na odwrót.

 

3           PRYWATNOŚĆ SUBSKRYBENTA – GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI OSOBOWYCH

3.1           Zastosowanie mają przepisy prawa europejskiego dotyczące prywatności. Sposób przetwarzania przez nas Państwa danych wyjaśniono w naszej Polityce prywatności, dostępnej tutaj: https://about.christianmingle.com/pl/legal-pl/#privacy

3.2           Wiadomości Subskrybenta nie zawsze są zaszyfrowane i zastrzegamy sobie prawo do monitorowania ich oraz innych treści zgodnie z naszymi Warunkami (na przykład, gdy Państwa wiadomości naruszają nasze Warunki).

 

4           KONTA I BEZPIECZEŃSTWO

4.1           Aby uzyskać dostęp do Usług należy założyć konto.

4.2           Należy zachować poufność danych do logowania i hasła, za które odpowiedzialność ponosi Subskrybent.

4.3           Na żądanie, należy okazać nam dokument potwierdzający Państwa tożsamość.

4.4           Usługi są dostępne dla każdego – po zatwierdzeniu wniosku przez Spółkę zgodnie z niniejszymi Warunkami.

4.5           Spółka zobowiązuje wszystkich Użytkowników do przestrzegania Polityki prywatności oraz niniejszych Warunków, w tym, w szczególności, wyrażenia zgody na Kodeks postępowania w Punkcie ‎6poniżej.

4.6           Do Usług nie mają dostępu osoby, które:

4.6.1           Nie ukończyły 18 lat.

Dzieci nie mogą korzystać z naszych Usług i uprasza się wszystkie osoby, które nie ukończyły 18 lat, aby nie przesyłały nam swoich informacji osobowych. Nasze Usługi nie są przeznaczone dla osób, które nie są pełnoletnie. Ponadto, nie gromadzimy ani nie przechowujemy danych osobowych Użytkowników, o których wiemy, że nie mają ukończonych 18 lat. Jeżeli otrzymamy informacje o tym, że gromadziliśmy informacje od Użytkowników w wieku poniżej 18 lat, to takie dane osobowe zostaną usunięte w trybie natychmiastowym.

4.6.2           Były karane za przestępstwo na tle seksualnym lub z użyciem przemocy.

Nie dokonujemy sprawdzeń przeszłości kryminalnej naszych Użytkowników ani nie jesteśmy w stanie potwierdzić osobiście tożsamości każdego z nich. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za fałszywe oświadczenia naszych Członków. Z tego powodu, należy zachować ostrożność i zdrowy rozsądek przed spotkaniem spotkaniem z innym Członkiem. Na przykład, prosimy o poinformowanie swoich znajomych lub krewnych o spotkaniu i zaplanowanie pierwszego z nich w miejscu publicznym.

4.6.3           Uprzednio otrzymały zakaz korzystania z naszych Usług lub podobnych.

4.7           Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania Użytkowników, w tym te mające miejsce w czasie imprez organizowanych przez Spółkę lub inne osoby w wykorzystaniem Usług.

 

5           WARUNKI PRZYJĘCIA

5.1           Aby mieć dostęp do Usług należy uprzednio wyrazić zgodę na niniejsze Warunki. Regulują one dostęp Subskrybenta do naszych Usług.

5.2           Brak akceptacji Polityki prywatności oraz niniejszych Warunków oznacza brak dostępu do naszych Usług.

5.3           Jeżeli Subskrybent:

5.3.1           korzysta z naszych Usług;

5.3.2           klika, aby dołączyć i/lub zalogować się; i/lub

5.3.3           zaznacza pole wyboru, aby wskazać, że zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków,

(w zależności od przypadku), uznaje się to za Państwa zgodę na niniejsze Warunki oraz ich treść.

5.4           Spółka zastrzega sobie prawo do udzielania dostępu do swoich Usług według własnego uznania.

5.5           Korzystając z naszych Usług, Subskrybent oświadcza i zapewnia, że posiada zdolność prawną do zawarcia umowy w jurysdykcji, na terenie której mieszka.

 

6           KODEKS POSTĘPOWANIA

6.1           Każdy Użytkownik zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania wszelkich obowiązujących praw i przepisów włącznie z niniejszymi Warunkami.

6.2           Kady Użytkownik nieodwołalnie zobowiązuje się do niepodejmowania następujących działań:

6.2.1           Dyskryminacji Użytkownika na podstawie prawdziwych lub domniemanych: wieku, rasy, koloru skóry, pochodzenia etnicznego, narodowości, orientacji seksualnej, religii, identyfikacji płciowej, sytuacji rodzinnej, ciąży, wyglądu fizycznego, nazwiska, stanu zdrowia, niepełnosprawności, charakterystyki genetycznej, przekonań osobistych, poglądów politycznych lub działalności w związkach zawodowych;

6.2.2           Korzystania z Usług w celach zawodowych lub komercyjnych, pośrednio lub bezpośrednio, w tym oferowania, nakłaniania, promowania płatnych produktów lub usług czy zadośćuczynienia finansowego. Prostytucja jest oficjalnie zakazana w ramach naszych Usług;

6.2.3           Brania udziału w jakichkolwiek działaniach sprzecznych z prawem z wykorzystaniem naszych Usług;

6.2.4           Publikowania wszelkich treści lub oświadczeń, które:

(a)                 naruszają, pogwałcają lub łamią patent, prawo autorskie, znak handlowy, tajemnicę handlową, prawa moralne lub inne prawa intelektualne czy prawa do upublicznienia lub prywatności stron trzecich;

(b)                 naruszają lub zachęcają do postępowania naruszającego obowiązujące prawa i przepisy lub stanowią podstawę do odpowiedzialności cywilnej;

(c)                 są fałszywe, nieprawdziwe, wprowadzają w błąd (bezpośrednio lub przez pominięcie lub niezaktualizowanie informacji) lub są mylące;

(d)                 są oszczercze, obraźliwe, pornograficzne, wulgarne lub obsceniczne;

(e)                 wzbudzają dyskryminację, fanatyzm, rasizm, nienawiść lub powodują szkody wyrządzane osobie lub grupie osób;

(f)                  prezentują przemoc, groźby lub wzbudzają przemoc lub działania mogące zagrozić innym osobom;

(g)                 promują nielegalne lub szkodliwe działania lub substancje;

(h)                 zawierają odniesienie do treści powiązanych z powyższymi zakazami; i

(i)                   są w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z obowiązującym prawem i przepisami; oraz

6.2.5           Rozpowszechniają wszelkie informacje osobowe o innych Użytkownikach, w tym dane kontaktowe lub podobne, bez ich zgody.

6.3           Każdy Użytkownik zobowiązuje się do zgłaszania wszelkich nadużyć do Spółki, w tym wszelkich nieodpowiednich komentarzy lub zachowania innych Użytkowników.

6.4           Dokonujemy regularnych kontroli korzystania z naszych Usług, w tym dla celów bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia całej lub części treści stworzonej, przetworzonej lub wprowadzonej w obieg lub prywatnej Użytkowników, która nie jest zgodna z obowiązującym prawem lub przepisami lub stanowi naruszenie niniejszych Warunków.

6.5           Możemy kontaktować się z Użytkownikami w celu uruchomienia środków zaradczych w odniesieniu do działań, w których stwierdzono niezgodność z obowiązującym prawem, przepisami lub niniejszymi Warunkami.

6.6           Możemy wykluczyć lub usunąć Użytkowników z dostępu do Usług według własnego uznania z każdego powodu, w tym, między innymi, niestosowania się do obowiązującego prawa lub przepisów lub naruszenia niniejszych Warunków.

 

7           WARUNKI DOSTĘPU

7.1           W czasie rejestracji do naszych Usług należy wybrać nazwę użytkownika i hasło.

7.2           Po zarejestrowaniu się, Subskrybent staje się Członkiem w odniesieniu do konkretnych Usług, których dotyczyła rejestracja. Spółka, według własnego uznania, może udostępnić profil Subskrybenta innym Użytkownikom na jednej lub więcej Usługach, o ile spełniają Państwo warunki dostępu, a uzyskanie statusu Członka nabywa się po prawidłowym zarejestrowaniu się.

7.3           Nazwa użytkownika oraz hasło mają charakter osobisty i poufny. Każdy Członek powinien przechowywać je w bezpiecznym miejscu i zobowiązuje się do nieprzekazywania ani ujawniania ich stronom trzecim lub innym Członkom w celu zapobiegania oszustwom i wyłudzaniu danych (phishing).

7.4           Wszyscy Użytkownicy mają zakaz korzystania z nazwy użytkownika lub hasła innych Członków, lub jakichkolwiek innych informacji osobowych innych Użytkowników.

7.5           Każde naruszenie tych przepisów może spowodować anulowanie Członkostwa, nie naruszając odpowiedzialności konkretnego Członka, poprzez wykorzystanie nazwy użytkownika i/lub hasła przez innego Członka lub stronę trzecią.

7.6           Każdy Członek powinien uważać, aby nie ujawniać informacji osobowych.

7.7           Zastosujemy wszelkie środki w celu ochrony przed nieuczciwymi praktykami, w tym nielegalnym udostępnianiem nazwy użytkownika i hasła.

7.8           Zastrzegamy sobie możliwość usunięcia:

7.8.1           informacji opublikowanych lub obecnych na Stronach internetowych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;

7.8.2           konta Członka, nieużywanego przez okres dłuższy niż 6 miesięcy po zakończeniu subskrypcji lub z którego nie korzystano po uzyskaniu Członkostwa, po uprzednim sprawdzeniu, że nie ma aktywnej subskrypcji.

7.9           Każdy Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania działań, które mogą utrudnić funkcjonowanie Usług oraz do nierozpowszechniania ani organizacji rozpowszechniania wirusów, spamu, bomb logicznych, oprogramowania itp.

 

8           FUNKCJE PŁATNE

8.1           Istnieje możliwość zakupu płatnego Członkostwa na jeden lub więcej produktów oferowanych przez Spółkę.

8.2           Płatne Członkostwo umożliwia dostęp do konkretnego produktu Spółki, na który dokonano rejestracji. Spółka, według własnego uznania, może udostępnić Państwa profil innym Użytkownikom na jednej lub więcej Usługach, o ile spełniają Państwo warunki dostępu, a uzyskanie statusu Członka nabywa się po odpowiednim zarejestrowaniu się.

8.3           Cennik oraz metody płatności są dostępne na stałe na naszych Stronach internetowych.

8.4           Wszystkie ceny uwzględniają podatki lokalne.

8.5           Zastrzegamy sobie prawo do zmiany opłat za nasze Usługi. Jeżeli Państwu nie odpowiada cena naszych Usług, to istnieje możliwość anulowania Członkostwa zgodnie z niniejszymi Warunkami.

8.6           W zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo i przepisy, nie oferuje się zwrotów pieniędzy (poza wyjątkowymi sytuacjami, takimi jak poważne awarie). Osobom, które nie anulowały umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami, nie przysługuje zwrot pieniędzy za płatne Członkostwo.

8.7           Jeżeli Państwo nie uiszczą należnej opłaty zgodnie z niniejszymi Warunkami wówczas:

8.7.1           Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia Państwa dostępu do chwili otrzymania zaległej wpłaty lub rozwiązania umowy bez uprzedniego zawiadomienia. Okres trwania umowy, niezależnie od tymczasowego wstrzymania dostępu, pozostaje bez zmian.

8.7.2           Możemy, zgodnie z obowiązującym prawem, skierować wszelkie zadłużenie za odpowednio długi okres czasu do zewnętrznej agencji odzyskiwania i windykacji należności. Koszty odzyskania zadłużenia zostaną doliczone przez zewnętrzną agencję windykacji należności do całkowitej przeterminowanej kwoty do zapłaty.

8.7.3           Zgodnie z obowiązującym prawem, na potrzeby windykacji należności, istnieje możliwość naliczenia kwoty stanowiącej do 10% całkowitej kwoty zadłużenia.

8.7.4           Posiadają Państwo prawo do wykazania, że konto nie jest zadłużone lub że saldo na rachunku jest niższe niż domniemane.

8.7.5           Niniejsza klauzula nie wyklucza dochodzenia szkód z tytułu zaległych należności.

8.8           Możemy, co pewien czas, oferować funkcje płatne (takie jak subskrypcje, mikropłatności itp.) poprzez innych usługodawców, takich jak sklep aplikacji Apple lub Android market (każdy z nich to „App Store”).

8.9           Funkcje płatne mogą podlegać pod inne warunki płatności, różniące się od niniejszych Warunków. Każdy App Store może wymagać wyrażenia oddzielnej zgody na ich własne warunki. O wszystkich obowiązujących warunkach zostaną Państwo poinformowani przed dokonaniem zakupu. Wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie się do oraz wykorzystanie swojej licencji uzytkownika pod warunkiem stosowania się do właściwych warunków mających zastosowanie dla odpowiedniego App Store.

 

9           AUTOMATYCZNE PRZEDŁUŻANIE CZŁONKOSTWA

9.1           Wszystkie płatne Członkostwa są przedłużane automatycznie przed upływem terminu jego ważności (jeśli zezwala na to prawo). Przy pierwszej subskrypcji za płatne Członkostwo wyrażana jest zgoda na to, że w momencie upływu ważności, jest ono automatycznie przedłużane na okres i za cenę podaną Państwu przy pierwszym zakupie. O ile przepisy prawa nie wymagają inaczej, data przedłużenia zostanie podana na zawiadomieniu, które Państwo otrzymacie. JEŻELI CHCECIE PAŃSTWO UNIKNĄĆ AUTOMATYCZNEGO PRZEDŁUŻENIA PŁATNEGO CZŁONKOSTWA, TO NALEŻY JE ANULOWAĆ ZGODNIE Z PROCEDURĄ PODANĄ PONIŻEJ W NINIEJSZYCH WARUNKACH.

 

10        ANULOWANIE I ODSTĄPIENIE

10.1       Członkostwo można anulować na trzy sposoby:

10.1.1       Usunięcie bezpłatnego konta Członka – w każdej chwili można usunąć profil (patrz Punkt ‎11);

10.1.2       Anulowanie Członkostwa w okresie 14 dni i skorzystanie z przysługującego Prawa do Odstąpienia (patrz Punkt ‎0);

10.1.3       Anulowanie automatycznego przedłużenia płatnego Członkostwa po upływie terminiu 14-dniowego Prawa do Odstąpienia – automatyczne przedłużanie można anulować w każdej chwii i nadal korzystać z naszych Usług aż do upływu okresu, za który uiszczono opłatę (patrz Punkt ‎13).

 

11        ANULOWANIE BEZPŁATNEGO CZŁONKOSTWA

11.1       Bezpłatne konto Członka można usunąć w każdej chwili.

11.2       Aby usunąć konto, należy zalogować się na swoje konto na Stronach internetowych i następnie kliknąć na ikonę „Moje konto” lub pisemnie do Obsługi Klienta pisząc na adres https://support.christianmingle.pl/hc/pl, e-mailem na adres info-pl@christianmingle.com lub listownie na adres:

– Dział Obsługi Klienta –
SPARK NETWORKS

ATTN: CANCELLATIONS

Kohlfurterstr. 41-43, 10999 Berlin, Deutschland

 

12        ODSTĄPIENIE OD CZŁONKOSTWA

12.1       Członek na prawo do odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od dnia jej wejścia w życie.

12.2       Odstąpienie należy złożyć na piśmie do Obsługi Klienta pisząc na adres https://support.christianmingle.pl/hc/pl, e-mailem na adres info-pl@christianmingle.com, lub listownie na adres:

– Dział Obsługi Klienta –
SPARK NETWORKS USA, LLC

ATTN: CANCELLATIONS

Kohlfurterstr. 41-43, 10999 Berlin, Deutschland

 

12.3       W przypadku chęci odstąpienia od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz odesłanie go do naszej firmy.  Użytkownik ma możliwość skorzystania z gotowego wzoru formularza, co nie jest jednak obowiązkowe.

Dane adresowe:

– Dział Obsługi Klienta –
SPARK NETWORKS

ATTN: CANCELLATIONS

Kohlfurterstr. 41-43, 10999 Berlin, Deutschland

 

Fax: 0048 222032795
Niniejszym odstępuję od zawartej umowy o świadczenie następującej usługi:
Data wykupienia usługi:
Imię i nazwisko:
Adres mailowy:
Podpis (w przypadku listownego wysłania formularza):
Data:

12.4       Można także wypełnić i przesłać formularz odstąpienia lub inne jednoznaczne elektroniczne oświadczenie, znajdujące się na stronie internetowej. Korzystając z tej możliwości, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie wysłania odstąpienia od umowy (np. przez e-mail).
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, wystarczy poinformować nas o chęci odstąpienia od umowy w terminie umożliwiającym odstąpienie (do 14-ego dnia od momentu dostarczenia usługi).

12.5       W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, natychmiast zostają zwrócone wszystkie płatności, jakie otrzymaliśmy od Użytkownika, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że Użytkownik wybrał inny sposób dostarczenia pisma odstąpienia, niż oferowane przez nas). Zwrot środków następuje nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym przyjęto zgłoszenie o rezygnacji z umowy. W procesie zwrotu środków korzystamy z tej samej metody płatności, która została użyta w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym przypadku nie będzie naliczana dodatkowa opłaty za zwrot środków.

12.6       Jeśli Użytkownik wymaga odstąpienia od umowy w terminie umożliwiającym odstąpienie (do 14-ego dnia od momentu dostarczenia usługi), obowiązkowe jest uiszczenie opłaty równej ilości dni wykorzystanych na portalu, naliczonej aż do dnia powiadomienia nas o chęci odstąpienia. Wymagana kwota odpowiada wartości już dostarczonej usługi, w porównaniu do łącznej wartości przewidzianej za dostarczenie całej usługi.

12.7       Po początkowych 14 dniach od zawarcia pierwszej umowy, Państwa Prawo do Odstąpienia wygasa. Użytkownik będzie mógł wówczas wyłącznie anulować automatyczne przedłużenie umowy przy użyciu środków opisanych w punkcie 13.

 

13        ANULOWANIE AUTOMATYCZNEGO PRZEDŁUŻANIA CZŁONKOSTWA

13.1       Każdy Członek opłacający Członkostwo, który nie anulował go zgodnie z Punktem ‎0, może złożyć wniosek o anulowanie najpóźniej na 14 (CZTERNAŚCIE) dni przed datą przedłużenia subskrypcji. Jeżeli płatne członkostwo zostanie anulowane później niż 14 (CZTERNAŚCIE) dni przed upływem daty jego ważności, TO PŁATNE CZŁONKOSTWO ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE PRZEDŁUŻONE W ZGODZIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI (ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM).

13.2       ANULOWANIE PŁATNEGO CZŁONKOSTWA WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM UPŁYWU OKRESU, ZA KTÓRY OPŁACONO CZŁONKOSTWO, A DO TEGO CZASU BĘDZIE MOŻNA W PEŁNI KORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG. NIE PRZYSŁUGUJE ŻADEN ZWROT PIENIĘDZY, O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LUB NINIEJSZE WARUNKI NIE STANOWIĄ INACZEJ.

13.3       Po anulowaniu płatnego Członkostwa, Użytkownik zachowuje bezpłatne Członkostwo, umożliwiające korzystanie z Usług w ograniczonym zakresie.

13.4       Aby anulować automatyczne przedłużenie członkostwa, należy zalogować się na swoje konto, a następnie kliknąć na ikonę „Moje konto” lub pisemnie do Obsługi Klienta pisząc na adres https://support.christianmingle.pl/hc/pl, e-mailem na adres info-pl@christianmingle.com,lub listownie na adres:

– Dział Obsługi Klienta –
SPARK NETWORKS

ATTN: CANCELLATIONS

PO BOX 540

Kohlfurterstr. 41-43, 10999 Berlin, Deutschland

 

14        ANULOWANIE CZŁONKOSTWA PRZEZ SPÓŁKĘ

14.1       Jeżeli anulujemy Członkostwo na skutek naruszenia przez Członka niniejszych Warunków, to Członkowi nie należy się zwrot pieniędzy za opłacony okres, bez uszczerbku dla wszelkich odszkodowań za wszelkie poniesione przez nas straty.

14.2       Jeżeli anulujemy Członkostwo według własnego uznania z powodu innego niż naruszenie przez Członka niniejszych Warunków, to Członkowi należy się zwrot pieniędzy za opłacony okres.

 

15        WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

15.1       Technologia wykorzystywana do dostępu do naszych Usług powinna spełniać minimalne wymagania, które podamy do wiadomości.

15.2       Być może, co pewien okres czasu, będziecie Państwo musieli pobrać i zainstalować aktualizacje do Aplikacji. Subskrybent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że możemy dokonać aktualizacji Aplikacji, z uprzednim zawiadomieniem lub bez, w celu dodania lub usunięcia na nich pewnych funkcji (i/lub Aplikacji, Stron internetowych i/lub Usług) w każdej chwili, według własnego uznania.

15.3       Subskrybent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że nie jesteśmy zobowiązani do:

15.3.1       tworzenia nowych wersji Aplikacji dostępnych dla Państwa;

15.3.2       tworzenia żadnych Aplikacji, Stron internetowych i/lub Usług;

15.3.3       dalszego wspierania Aplikacji, Stron internetowych i/lub Usług. Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że dostęp do Aplikacji, Stron internetowych i/lub Usług może być nieciągły, dostępne funkcje mogą ulec zmianie oraz że w każdej chwili możemy zablokować dostęp lub zaprzestać oferowania Aplikacji, Stron internetowych i/lub Usług.

 

16        REALIZACJA USŁUGI

16.1       Subskrybent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Spółka może dokonać zmian w Aplikacjach, Stronach internetowych i/lub Usługach oraz że w każdej chwili, bez uprzedniego zawiadomienia, możemy ograniczyć możliwość korzystania z Aplikacji, Stron internetowych i/lub Usług.

16.2       Subskrybent ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie opłaty za przesyłanie danych, wiadomości SMS, operatora komórkowego, internet, telekomunikacyjne oraz powstałe na skutek korzystania z Aplikacji, Stron internetowych i/lub Usług.

16.3       Subskrybent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Spółka może pozbawić go dostępu do Aplikacji, Stron internetowych i/lub Usług, bez uprzedniego zawiadomienia, z każdej przyczyny lub bez jej podawania, w tym, między innymi, za naruszenie niniejszych Warunków i/lub jeżeli Spółka podejrzewa, że jakakolwiek część Usług została wykorzystana do nadużyć lub działań niezgodnych z prawem. Jeżeli Spółka pozbawi Państwa dostępu to konta, może to oznaczać zablokowanie dostępu do Usług, danych konta oraz innych materiałów znajdujących się na nim.

 

17        LICENCJA, OGRANICZENIA ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA

17.1       Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i w wyłącznym celu korzystania z Usług, Spółka niniejszym udziela Państwu ograniczonej, odwołalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, nieprzekazywalnej licencji na:

17.1.1       instalację jednej lub wszystkich Aplikacji mobilnych na jednym lub kilku urządzeniach mobilnych, należących do Subskrybenta, kontrolowanych przez niego i które spełniają minimalne wymagania Spółki.

17.1.2       instalację jednej lub wszystkich Aplikacji komputerowych na jednym lub kilku komputerach, należących do Subskrybenta, kontrolowanych przez niego i które spełniają minimalne wymagania Spółki; oraz

17.1.3       oglądanie, przeglądanie i korzystanie z Aplikacji oraz innych pokrewnych informacji, dostarczanych przez Spółkę.

17.2       Subskrybent zgadza się nie uzyskiwać dostępu ani nie podejmować prób dostępu do Usług w sposób inny niż poprzez Strony internetowe lub Aplikacje. Subskrybent zgadza się na nieuzyskiwanie dostępu ani podejmowanie prób dostępu do Usług za pomocą jakichkolwiek zautomatyzowanych środków (w tym, między innymi, za pomocą skryptów, robotów, nieautoryzowanych aplikacji stron trzecich, pająków lub robotów indeksujących).

17.3       Subskrybent, korzystając z Aplikacji, Stron internetowych i/lub Usług, zgadza się nie naruszać żadnych obowiązujących praw, rozporządzeń, przepisów ani traktatów.

17.4       Nie wolno łączyć się lub korzystać z Aplikacji, Stron internetowych i/lub Usług w sposób inny niż wymieniony w niniejszych Warunkach.

17.5       Nie wolno:

17.5.1       usuwać żadnych praw własności z Usług ani wykonywać kopii oprogramowania, dostarczonego przez Spółkę („Oprogramowanie”);

17.5.2       powodować, zezwalać lub autoryzować modyfikacji, tworzyć prac pochodnych, tłumaczyć, wykonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, demontować lub łamać Aplikacji, Usług lub Oprogramowania;

17.5.3       sprzedawać, wypożyczać, wynajmować, przydzielać, świadczyć usług lub przydzielać praw w Aplikacjach, Usługach lub Oprogramowaniu, w tym, między innymi, poprzez udzielanie sublicencji innym osobom lub firmom bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki; lub

17.5.4       składać fałszywych, wprowadzających w błąd lub mylących oświadczeń lub wniosków w odniesieniu do Spółki i/lub Aplikacji, Stron internetowych lub Usług.

17.6       Bez ograniczenia powyższych, SUBSKRYBENT ZGADZA SIĘ, ŻE NIE BĘDZIE:

17.6.1       prowadzić żadnej działalności, która:

(a)                 wzbudza dyskryminację, fanatyzm, rasizm, nienawiść lub szkody wyrządzane osobom lub grupie osób;

(b)                 jest oszczercza, obraźliwa, pornograficzna, wulgarna lub obsceniczna;

(c)                 prezentuje przemoc, groźby, wzbudza przemoc lub działania mogące zagrozić innym osobom;

(d)                 narusza, pogwałca lub łamie patent, prawo autorskie, znak handlowy, tajemnicę handlową, prawa moralne lub inne prawa intelektualne czy prawa do upublicznienia lub prywatności stron trzecich;

(e)                 narusza lub zachęca do postępowania naruszającego obowiązujące prawa i przepisy lub daje podstawę do odpowiedzialności cywilnej;

(f)                  są fałszywe, nieprawdziwe, wprowadzają w błąd (bezpośrednio lub przez pominięcie lub niezaktualizowanie informacji) lub są mylące;

(g)                 stanowi wiadomości typu phishing, pharming lub uosabia inną osobę lub podmiot, kradnie czyjąś tożsamość lub podszywa się pod inną osobę (prawdziwą lub pod internetowym pseudonimem lub aliasem); lub

(h)                 jest w jakikolwiek inny sposób sprzeczna z obowiązującym prawem i przepisami;

17.6.2       rozpowszechnia informacje osobowe o innych Użytkownikach, w tym dane kontaktowe lub podobne, bez ich zgody;

17.6.3       wszczyna, pomaga lub bierze udział w jakimkolwiek ataku, w tym, między innymi, blokującym usługi na Aplikacjach, Stronach internetowych i/lub Usługach (lub innych serwerach, systemach lub sieciach powiązanych z Aplikacjami, Stronami internetowymi i/lub Usługami);

17.6.4       próbuje utrudniać, zakłócać lub ingerować w działanie Aplikacji, Stron internetowych i/lub Usług lub korzystać z powyższych przez inne osoby lub podmioty (lub innych serwerów, systemów lub sieci powiązanych z Aplikacjami, Stronami internetowymi i/lub Usługami);

17.6.5       próbuje uzyskać nieautoryzowany dostęp do Aplikacji, Stron internetowych, Usług, kont zarejestrowanych na innych Użytkowników lub innych serwerów, systemów lub sieci powiązanych z Aplikacjami, Stronami internetowymi i/lub Usługami;

17.6.6       wykorzystuje Aplikacje, Strony internetowe i/lub Usługi, aby

(a)                 rozwijać, tworzyć, przesyłać lub przechowywać informacje bezprawne lub nielegalne, oszczercze, szkodliwe, ubliżające, wyrażające nienawiść, obraźliwe pod względem rasowym lub etnicznym, które zachęcają do działań będących czynami karalnymi; lub

(b)                 tworzyć niezamówione informacje handlowe, na które nie zezwala obowiązujące prawo.

17.7       Każdy Użytkownik zobowiązuje się do zgłaszania wszelkich nadużyć do Spółki, w tym wszelkich nieodpowiednich komentarzy lub zachowania przez innych Użytkowników.

17.8       Co pewien czas dokonujemy regularnych kontroli korzystania z naszych Usług, w tym dla celów bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia całej lub części treści stworzonej, przetworzonej lub wprowadzonej w obieg lub prywatnej Użytkowników, która nie jest zgodna z obowiązującym prawem lub przepisami lub stanowi naruszenie niniejszych Warunków.

17.9       Możemy kontaktować się z Użytkownikami w celu uruchomienia środków zaradczych w odniesieniu do działań, w których stwierdzono niezgodność z obowiązującym prawem, przepisami lub niniejszymi Warunkami.

17.10    Spółka może, według własnego uznania, zakończyć stosunek łączący ją z Subskrybentem lub zablokować konto w trybie natychmiastowym po ustaleniu, że Subskrybent korzystał z Usług w sposób sprzeczny z treścią Punktu ‎17 lub innymi klauzulami niniejszych Warunków.

17.11    Możemy wykluczyć lub usunąć Użytkowników z dostępu do Usług według własnego uznania z każdego powodu, w tym, między innymi, niestosowania się do obowiązującego prawa, przepisów lub naruszenia niniejszych Warunków. Subskrybent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że jest w pełni odpowiedzialny, a Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Subskrybenta ani żadnej innej osoby czy podmiotu, za wszelkie naruszenia niniejszych Warunków oraz ich konsekwencje.

 

18        LINKI DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

18.1       Nasze Usługi mogą zawierać linki do innych witryn internetowych oraz zasobów dostarczanych przez strony trzecie („Inne witryny”). Inne witryny są połączone jedynie w celu dostarczenia Państwu informacji i wyłącznie dla Państwa wygody.

18.2       Spółka nie ma kontroli nad i nie ponosi odpowiedzialności za treści, produkty lub usługi na Innych witrynach, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na skutek korzystania z nich.

18.3       Jeżeli subskrybent wybierze dostęp do Innych witryn, to dokonuje tego na własne ryzyko na warunkach i zgodnie z polityką prywatności (jeżeli dotyczy) Innych witryn.

18.4       Nasze Usługi mogą również zawierać reklamy stron trzecich. Poprzez umożliwienie stronom trzecim na reklamowanie się w naszych Usługach, Spółka nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do lub promocji reklamowanych produktów lub usług.

 

19        WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

19.1       Wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym różne prawa wynikające ze statutu, prawa powszechnego i sprawiedliwości oraz w odniesieniu do praw autorskich, patentów, znaków towarowych, usługowych, nazw handlowych i/lub projektów (w tym określenia „look and feel” oraz innych elementów wizualnych i nieliterowych, zarejestrowanych i niezarejestrowanych) w:

19.1.1       naszych Usługach;

19.1.2       z zastrzeżeniem klauzuli ‎19.3, informacji o treści naszych Usług; i

19.1.3       wszelkich projektach, tekstowych i graficznych, oprogramowaniu, zdjęciach, wideo, muzyce, dźwiękach, ich wyborze i aranżacji, wszelkich kompilacjach oprogramowania, kodach źródłowych oprogramowania (w tym aplety i skrypty) naszych Usług,

są własnością lub licencją naszej Spółki. Subskrybentowi nie wolno nabywać żadnych tytułów do praw własności intelektualnej ani podejmować takich prób. Wszystkie prawa są zastrzeżone.

19.2       Materiały, wymienione w niniejszej klauzuli ‎19.1 nie mogą być powielanie, przekazywane osobom trzecim, kopiowane, rozpowszechniane, publikowane, pobierane, wyświetlane, zamieszczane lub transmitowane, w żadnej formie lub przy użyciu jakichkolwiek środków, sprzedawane, wynajmowane lub sublicencjonowane, wykorzystywane do tworzenia dzieł pochodnych, lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Istnieje możliwość pobierania i wyświetlania treści naszych Usług na ekranie komputera (w tym tabletu i smartfonu), przechowywania jej formie elektronicznej na dysku (ale nie na serwerze lub innym urządzeniu magazynującym, które jest podłączone do sieci) lub wydrukowania jednej kopii  na własny, niekomercyjny użytek, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i innych praw własności. Nie wolno reprodukować, modyfikować, kopiować, rozpowszechniać lub używać do celów komercyjnych żadnych materiałów lub treści zamieszczonych w naszych Usługach bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

19.3       Wszelkie tytuły prawne, prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do treści dostępnych poprzez nasze Usługi należą do odpowiednich właścicieli lub dostawców treści i są chronione przez odpowiednie prawa autorskie, znaki handlowe lub inne prawa. Niniejsza Umowa nie daje Subskrybentowi praw do takich treści z punktu ‎19.2, z zastrzeżeniem ograniczonym praw będących treścią niniejszej klauzuli.

19.4       Autorzy dzieł literackich i artystycznych na stronach naszych Usług potwierdzili swoje prawa osobiste na identyfikację ich jako twórców.

19.5       Wszelkie materiały zamieszczane, publikowane lub przesyłane przez Subskrybenta do Spółki poprzez nasze Usługi lub w inny sposób (Materiał) należy traktować (i Spółka będzie je traktowała) jako jawne (z zastrzeżeniem obowiązków Spółki wynikających z przepisów o ochronie prywatności). Subskrybent przekazuje Spółce licencję na wieczyste, nieodwołalne, niewyłączne, bezpłatne wykorzystywanie, powielanie, modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie, publikowanie i rozpowszechnianie na całym świecie Materiałów (innych niż Idee).

19.6       Wszelkie komentarze, sugestie, pomysły, notatki, rysunki lub koncepcje, których dotyczą prawa własności intelektualnej, ujawnione lub zaoferowane Spółce przez Subskrybenta lub zaoferowane w odpowiedzi na namowy Spółki w odniesieniu do naszych Usług (Idei) należy uznać za i pozostają własnością Spółki, a Subskrybent niniejszym dokonuje cesji na wszystkie obecne i przyszłe prawa własności intelektualnej w Ideach na rzecz Spółki. Subskrybent ma obowiązek wykonania wszystkich racjonalnie wymaganych przez Spółkę działań w celu zapewnienia ich dalszego posiadania. Subskrybent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że Spółka posiada zasoby wewnętrzne i zewnętrzne, które rozwinęły lub rozwiną w przyszłości idee identyczne lub podobne do Idei, oraz że Spółka jedynie wyraża chęć brania ich pod uwagę w ten sposób. W każdym przypadku, Idee nie są dostarczane z zachowaniem poufności, a Spółka nie ma obowiązku, wyraźnego lub domniemanego, wynikającego z uwzględnienia ich. Bez ograniczeń, Spółka będzie wyłącznym właścicielem wszystkich znanych obecnie lub w przyszłości praw do Idei wszelkiego rodzaju i typu na całym świecie oraz jest uprawniona do nieograniczonego ich wykorzystania w dowolnych celach, handlowych lub innych bez zapłaty na rzecz dostawcy Idei.

 

20        OGRANICZENIE GWARANCJI

20.1       Subskrybent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Aplikacji, Stron internetowych i/lub Usług odbywa się na jego wyłączne ryzyko.

20.2        Aplikacje, Strony internetowe oraz Usługi udostępniane są „w stanie w jakim są” oraz „w miarę dostępności”, bez jakichkolwiek gwarancji lub warunków domniemanych i narzucanych wprost (w maksymalnym zakresie dopuszczanym przez obowiązujące prawo).

20.3       W maksymalnym zakresie dopuszczanym przez obowiązujące prawo, Spółka wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków, w tym, między innymi, gwarancje i warunki satysfakcjonującej jakości, zapewnienia zbywalności, przydatności dla konkretnego celu, nienaruszenia oraz wynikających z przebiegu transakcji lub użytkowania w handlu.

20.4       Spółka nie udziela gwarancji co do prawidłowości, kompletności lub rzetelności materiałów, informacji ani danych dostępnych poprzez, lub działania, Aplikacji, Stron internetowych i/lub Usług.

20.5       Spółka nie deklaruje ani nie gwarantuje, że:

20.5.1       Subskrybent będzie miał dostęp oraz będzie mógł korzystać z Aplikacji, Stron internetowych i/lub Usług w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

20.5.2       działanie Aplikacji, Stron internetowych i/lub Usług będzie nieprzerwane, terminowe i bezbłędne;

20.5.3       korzystanie z Aplikacji, Stron internetowych i/lub Usług spełni wszystkie wymagania Subskrybenta;

20.5.4       błędy w działaniu Aplikacji, Stron internetowych i/lub Usług zostaną poprawione; lub

20.5.5       Aplikacje, Strony internetowe i/lub Usługi są pozbawione wirusów oraz innych szkodliwych składników.

20.6       Subskrybent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że pobieranie lub uzyskiwanie w inny sposób wszelkich materiałów poprzez Aplikacje, Strony internetowe i/lub Usługi odbywa się na jego wyłączne ryzyko oraz że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia lub za utratę danych, wynikającą z pobrania lub uzyskania takiego materiału.

20.7       Ustawodawstwo niektórych krajów nie zezwala na zrzeczenie się dorozumianych gwarancji. W tych krajach, Spółka wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo.

 

21        OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

21.1       W maksymalnym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo, Spółka, jej spółki podległe lub spółka holdingowa, wszelkie spółki podległe spółki holdingowej, podmioty powiązane, następcy, beneficjenci oraz ich pracownicy, agenci, dyrektorzy, członkowie kadry kierowniczej oraz udziałowcy, indywidualnie i zbiorowo („Powiązane strony”) nie są odpowiedzialni, na mocy żadnej umowy, deliktu (w tym zaniedbania), na zasadzie ryzyka lub innej teorii prawnej, za:

21.1.1       Wszelkie szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, szczególne bądź wtórne, w tym utratę zysków, danych lub renomy firmy, wynikających z, lub w inny sposób powiązanych z dostępem do lub korzystaniem z Aplikacji, Stron internetowych lub Usług lub powiązanych usług, nawet gdy Spółka i/lub Powiązane strony zostały poinformowane lub powinny być świadome ryzyka takich strat lub szkód;

21.1.2       Koszty zakupu produktów, usług lub technologii zamiennych; lub

21.1.3       Usunięcie, zniekształcenie lub niemożliwość przechowywania wszelkich materiałów, informacji lub danych administrowanych przez lub wykorzystujących Aplikacje, Strony internetowe i/lub Usługi.

21.2       Bez ograniczania powyższego, w żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Spółki i/lub wybranych lub wszystkich Powiązanych stron nie przekroczy wartości sto euro (100 EUR).

21.3       Ustawodawstwo niektórych krajów nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub uboczne.  W tych krajach, odpowiedzialność Powiązanych stron powinna być ograniczona w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo.

21.4       We wszystkich przypadkach, Powiązane strony nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty ani szkody, których nie można w sposób uzasadniony przewidzieć.

21.5       Nic w niniejszych Warunkach nie wyłącza lub ogranicza odpowiedzialności Spółki za:

21.5.1       śmierć lub szkodę na ciele spowodowaną jej zaniedbaniem;

21.5.2       naruszenie istotnych zobowiązań, spowodowane jej zaniedbaniem;

21.5.3       wszelkie świadome oszustwa lub formy podstępu dokonane przez Spółkę;

21.5.4       wszelkie szkody spowodowane świadomie lub będące rażącym zaniedbaniem;

21.5.5       inne zobowiązania, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone przez prawo.

 

22        ODSZKODOWANIE

22.1       Subskrybent niniejszym wyraża zgodę na obronę, zwolnienie z odpowiedzialności i zabezpieczenie Powiązanych stron przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, stratami, kosztami, dochodzeniami, odpowiedzialnością, orzeczeniami, grzywnami, karami, ugodami, odsetkami i opłatami (w tym kosztami prawników), które bezpośrednio lub pośrednio wynikają z lub są powiązane z roszczeniami, powództwami, działaniami, żądaniami lub postępowaniami wniesionymi lub zgłoszonymi wobec Powiązanych stron, lub z powodu ich dochodzenia, obrony lub ugody, wynikającymi z nich lub z nimi powiązanymi, mających miejsce obecnie lub w przyszłości do:

22.1.1       korzystania przez Subskrybenta z Aplikacji, Stron internetowych i/lub Usług;

22.1.2       wszelkich Materiałów;

22.1.3       niemożności korzystania z Usług przez Subskrybenta; lub

22.1.4       naruszenia przez Subskrybenta niniejszych Warunków lub innych polityk, wydawanych co pewien czas przez Spółkę odnośnie Aplikacji, Stron internetowych i/lub Usług.

 

23        ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

23.1       Subskrybent wyraża zgodę na to, że w razie sporu lub roszczenia, wynikającego lub odnoszącego się do korzystania z Aplikacji, Stron internetowych lub Usług, będzie ono rozwiązane zgodnie z następującą procedurą (w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo):

23.1.1       Subskrybent i Spółka postarają się w dobrej wierze ustalić pisemne porozumienie w takiej kwestii bezpośrednio pomiędzy stronami;

23.1.2       jeżeli strony nie są w stanie rozwiązać sporu, wówczas będą miały swobodne prawo naprawiania szkód zgodnie z obowiązującym prawem lub niniejszymi Warunkami.

23.2       Subskrybent może również złożyć skargę na platformie rozstrzygania sporów, prowadzonej przez Komisję Europejską pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Komisja Europejska skieruje skargę do odpowiedniego mediatora krajowego. Nie jesteśmy zobowiązani i nie chcemy brać udziału w procedurze rozwiązywania sporów przed organem arbitrażu spraw konsumenckich.

 

24        OGÓLNE

24.1       Niniejsze Warunki oraz Polityka prywatności stanowią pełną Umowę pomiędzy Subskrybentem a Spółką. Jeśli jakiekolwiek przepisy niniejszej Umowy zostaną uznane przez właściwy organ za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy oraz pozostała część omawianych przepisów pozostaną nienaruszone i pozostaną w pełni mocy sprawczej i wynikających z nich konsekwencji.

24.2       Celem niniejszej Umowy nie jest ustanowienie spółki osobowej, przedsiębiorstwa typu „joint venture” lub stosunku prawnego osoby reprezentowanej i pośrednika pomiędzy stronami.

24.3       Zrzeczenie się przez Spółkę roszczeń z tytułu naruszenia niniejszej Umowy nie będzie stanowiło żadnych późniejszych naruszeń tego samego lub innego postanowienia.

24.4       Spółka może przenieść swoje prawa, wynikające z niniejszych Warunków, innym osobom lub podmiotom bez zgody Subskrybenta. Prawa nadane Subskrybentowi na mocy niniejszych Warunków nie mogą być cedowane bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, a wszelkie próby takiego działania uznane zostaną za nieważne.

24.5       Klauzule od ‎19 do ‎24 włącznie po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy pozostaną w mocy.

24.6       Siła wyższa

24.6.1       Na potrzeby niniejszej klauzuli ‎24.6, „Zdarzenie siły wyższej” oznacza działanie lub zdarzenie poza uzasadnioną kontrolą Spółki, w tym, między innymi, strajki, zamknięcia oraz inne działania przemysłowe prowadzone przez strony trzecie, rozruchy, zamieszki, inwazje, ataki terrorystyczne lub zagrożenie atakiem terrorystycznym, wojny (wypowiedziane lub niewypowiedziane) lub groźby wybuchu wojny lub przygotowania do wojny, pożary, wybuchy, sztormy, powodzie, trzęsienia ziemi, zapadnięcia ziemi, epidemie lub inne katastrofy naturalne, lub awarie publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych.

24.6.2       Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań w ramach niniejszych Warunków spowodowane przez Zdarzenie siły wyższej.

24.6.3       W przypadku Zdarzenia siły wyższej, w wyniku którego nie można dostarczyć Usług przez okres 14 lub więcej dni, każda ze stron ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym po uprzednim zawiadomieniu na piśmie drugiej strony, a żadna ze stron nie będzie miała prawa do żądania odszkodowania.

Polityka plików cookies

Korzystamy urządzeń do gromadzenia danych, takich jak pliki „cookies” na wybranych Stronach internetowych. „Cookies” to niewielkie pliki, znajdujące się na Państwa urządzeniu, które pomagają nam w świadczeniu usług dopasowanych do potrzeb użytkownika. Niektóre z oferowanych przez nas funkcji dostępne są wyłącznie poprzez pliki „cookie”. Pliki te są niezbędne to poruszania się po stronie internetowej i korzystania z jej funkcji.

Ponadto, umieszczamy cookies, które gromadzą informacje na temat sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Pliki gromadzą anonimowe informacje odnośnie tego, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony, dzięki czemu możemy usprawnić jej działanie. Na przykład, w ten sposób wiadomo, z których stron odwiedzający korzystają najczęściej lub czy podczas przeglądania naszej strony na ekranie pojawia się komunikat o błędzie. Poza tym, umieszczamy cookies w celu zapamiętania dokonywanego przez Państwa wyboru, dzięki czemu możemy dostarczyć lepszych i bardziej spersonalizowanych doświadczeń naszym użytkownikom.

Cookies są również pomocne przy wyborze informacji odpowiadających Państwa zainteresowaniom. Informacje przetwarzane są w celu ustalenia danych demograficznych, zainteresowań i zachowania naszych członków dla lepszego zrozumienia oraz służenia Państwu i naszej społeczności. Informacje mogą zawierać adres URL strony, którą odwiedzili Państwo wcześniej (niezależnie od tego, czy miało to miejsce na naszej Stronie internetowej czy też nie), adres URL kolejnej wybranej przez Państwa strony (niezależnie od tego, czy adres URL znajduje się na naszej stronie internetowej czy też nie), nazwę przeglądarki oraz adres protokołu internetowego („IP”).

Większość plików cookies to tzw. „cookies sesyjne”, co oznacza, że są one automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika po zakończeniu sesji. Niektóre z nich to jednak pliki stałe. Oznacza to, że te są one przechowywane na urządzeniu użytkownika pomiędzy sesjami i w ten sposób zapamiętujemy Państwa preferencje i wybory.
Jeżeli przeglądarka na to pozwala, można wyłączyć obsługę plików cookie. W tym celu należy skorzystać z menu Narzędzia lub Preferencje w przeglądarce. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies przez konkretną przeglądarkę znajduje się w menu Pomoc. Wyłączenie obsługi plików cookie spowoduje ograniczenie liczby dostępnych funkcji na stronie oraz wpłynie na sposób ich działania.

Korzystamy ze stron trzecich do wyświetlania reklam w naszym imieniu w internecie oraz korzystamy z analiz tych oraz innych usługodawców do oceny i zapewnienia nam i/lub stronom trzecim informacji na temat wykorzystania Stron internetowych, oglądania i prezentacji reklam oraz udostępnianych przez nas treści. Ogłoszeniodawcy sieciowi to strony trzecie prezentujące reklamy, które mogą być dobrane w oparciu o dane z Państwa wizyt na Stronach internetowych. Prezentacja reklam stron trzecich umożliwia nam ukierunkowanie ich dla produktów i usług, które mogą Państwa zainteresować. Sieci reklamowe Stron internetowych osób trzecich i usługodawców, reklamodawców, sponsorów i/lub usług pomiaru ruchu same tworzą i uzyskują dostęp do swoich plików cookies (w tym Flash cookies), sygnałów nawigacyjnych oraz innych Technologii śledzenia na Urządzeniu i analizują niektóre Informacje na temat użytkowania w odniesieniu do użytkowników Urządzenia poprzez Identyfikator urządzenia. Powyższe Technologie śledzenia stron trzecich mogą mieć na celu, między innymi: (a) pomoc w dostarczaniu reklam, które mogą wzbudzić Państwa zainteresowanie; (b) zapobieganie wielokrotnemu wyświetlaniu tej samej reklamy; i (c) ocenę użyteczności wyświetlanych Państwu reklam. Subskrybent potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że powiązana technologia może mieć dostęp i korzystać z jego Urządzenia, a także zapisywać lub zmieniać ustawienia na Urządzeniu w związku z powiązanymi działaniami. Należy pamiętać o tym, że obrazy (lub jakiekolwiek inne treści) dostarczane przez strony trzecie wraz z reklamami lub inną treścią mogą być sygnałami nawigacyjnymi, które umożliwią stronom trzecim wykonanie wyżej wymienionych działań.

Dostawcy zewnętrzni mogą również oferować inne usługi, pomocne przy korzystaniu z naszych Stron internetowych. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na skorzystanie z tych opcjonalnych usług, a usługodawcy zewnętrzni uzyskają dostęp do informacji i/lub udzielona zostanie im zgoda na gromadzenie informacji, wówczas przetwarzanie informacji będzie odbywało się zgodnie z ich własną polityką prywatności, jeżeli takowa istnieje.

Gromadzenie oraz ukierunkowanie reklam odbywają się na stronach naszych i podmiotów trzecich, które stanowią część sieci reklamowej, w tym strony zawierające reklamy dostarczone przez tę sieć. Zastosowanie tej procedury umożliwia nam również śledzenie skuteczności naszych działań marketingowych. Niektórzy z reklamodawców-stron trzecich, z których usług korzystamy, posiadają własną politykę prywatności, w której dostępna jest opcja rezygnacji z gromadzenia informacji zgodnie z powyższymi zapisami. Polityka prywatności reklamodawców-stron trzecich, analiza oraz nazwy usługodawców, z którymi współpracujemy, gdy korzystacie Państwo z naszych usług, znajdują się pod poniższymi adresami URL:

https://www.pepperjam.com/legal
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://site.adform.com/privacy-policy/en/
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-bing-ads-privacy-policy
https://www.drawbridge.com/privacy
http://dstillery.com/privacy-policy/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.tapad.com/privacy-policy
http://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy
https://www.turn.com/trust/privacy-guidelines
https://admin.yieldmo.com/static/docs/privacy_policy.html
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.maropost.com/privacy-policy/
https://siftscience.com/service-privacy
http://www.besedo.com/privacy-policy/
https://www.appboy.com/legal/
https://segment.com/docs/legal/privacy/
https://stripe.com/us/privacy/
https://raygun.com/privacy
https://www.kount.com/legal/privacy-policy
http://www.zayo.com/privacy/
http://www.leverinteractive.com/privacy/
http://www.incontact.com/call-center-software-company/legal/privacy-policy
https://www.vantiv.com/privacy-policy
http://www.elitesingles.com/privacy

 

Nie naruszając odmiennych postanowień niniejszej regulacji, w sytuacji, gdy odwiedzana jest ta strona internetowa, to reklamodawca-strona trzecia (lub jego partnerzy) mogą umieścić lub rozpoznać unikalny plik cookie w przeglądarce użytkownika. Zastosowanie tych plików umożliwia lepsze dopasowanie reklam, treści lub usług. W celu uruchomienia tych plików, możemy przekazać zaszyfrowany lub „mieszany” (nieczytelny dla człowieka) identyfikator odpowiedniego adresu e-mailowego użytkownika do naszego partnera reklam sieciowych, który może włączyć obsługę pliku cookie na komputerze użytkownika. Pliki te nie zawierają Informacji osobowych ani nie są z nimi połączone. Aby wyłączyć obsługę tych plików proszę przejść do www.privacychoice.org/companies lub  www.aboutads.info/choices.

Odwiedzając lub korzystając ze Stron internetowych, Subskrybent uzyskuje dostęp do funkcji oraz aplikacji stron trzecich, mogących korzystać z technologii śledzenia w celu poprawienia wygody użytkowania oraz dostarczenia Państwu usług i treści. Należy do nich technologia Flash cookie w aplikacji Adobe Flash Player, która jest narzędziem sieciowym, pozwalającym na szybki rozwój dynamicznej zawartości. Adobe Flash cookies wykorzystywane są w niektórych sytuacjach, gdy korzystamy z technologii Flash w celu dostarczenia treści, takiej jak klipy wideo lub animacje, a także do zapamiętywania ustawień, preferencji i sposobów użytkowania. Są one podobne do plików cookie przeglądarki (jak opisano powyżej), ale kontrola nad nimi odbywa się za pomocą innego interfejsu niż ten dostarczany przez przeglądarkę internetową użytkownika. Dostęp do narzędzi zarządzania Flash uzyskuje się bezpośrednio z witryny firmy Adobe www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.htmlNależy pamiętać o tym, że rezygnacja ze wszystkich lub niektórych plików cookies może uniemożliwić dostęp do usług lub funkcji Strony internetowej lub tych wymagających zalogowania się.